Definice MX

Na stejné úrovni jako etika je morálka. To znamená, že lidé jsou morální bytosti, protože mají schopnost uvažovat o tom, co je správné a co špatné podle kritéria spravedlnosti. Morálka ukazuje, že ctnostné jednání je takové, které zdokonaluje člověka konáním dobra. Konání dobra se stává zvykem, když si člověk osvojí určitý postoj. Uvědomění si dobra povznáší člověka nad sebe sama. Zatímco jiné aspekty mají hodnotu prostředku k dosažení cíle, konání dobra je cílem samo o sobě, tj. správným postojem, který přináší vnitřní uspokojení, pohodu a štěstí.

Morálka se vztahuje k úrovni svědomí, tj. k největší sféře intimity člověka právě proto, že jen člověk může do hloubky znát své jednání a důvody, proč jednal určitým způsobem. Morálka úzce souvisí se vzděláním, protože je důležité lidi vzdělávat, aby si vštípili hodnoty. Formativní proces, který začíná v dětství, jednak doma a jednak ve škole.

Existuje mnoho způsobů, jak se chovat tváří v tvář dané události podle osobní svobody. Morálka pomáhá určit, které činy jsou samy o sobě dobré a které ne. Morálka dokonce ovlivňuje výchovu dětí, jak ukazuje skutečnost, že trest je pedagogická metoda, která má nápravnou úlohu, aby se děti naučily rozlišovat, co je správné a co špatné.

Existují činy, které jsou morálně dobré a které přispívají ke štěstí na osobní úrovni. Za zmínku stojí i to, že udělat jeden dobrý skutek denně je dobrou terapií pro posílení osobní radosti ze života. V některých případech je morálka také spojena s náboženstvím, protože lidé s náboženskou vírou si do svého života vštěpují určitá pravidla. Normy, které nabízejí hodnotu spravedlnosti v jednání. Morálku ovlivňují také kulturní aspekty.

Realizace dobra vyžaduje pevnou oddanost dobru. To znamená, že konání dobra zahrnuje také úsilí, stálost a schopnost být silnější než pokušení a slabost. Kdybychom nemuseli mít sílu konat dobro, pak by praktikování správných činů nemělo žádnou zásluhu.

Další definice >>

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.