Johann Heinrich von Thünen

Johann Heinrich von Thünen, (født 24. juni 1783 i Jever, Oldenburg, Tyskland – død 22. september 1850 i Tellow, Mecklenburg), tysk landbrugsforsker, bedst kendt for sit arbejde om forholdet mellem omkostningerne ved varetransport og produktionens placering.

I 1810 begyndte Thünen at indsamle data til den bog, som han er husket for, Der isolierte Staat (1826; “Den isolerede stat”). I den forestillede han sig en isoleret by, der lå midt i en jævn og ensartet frugtbar slette uden sejlbare vandveje og afgrænset af en ødemark. Han brugte denne model til at demonstrere metoder til at maksimere landbrugsproduktionen i koncentriske zoner. Tunge produkter og letfordærvelige varer ville blive produceret tæt på byen, mens lettere og mere holdbare varer kunne fremstilles i periferien. Da det ville være dyrere at transportere varer til områder, der ligger længere væk fra byens centrum, ville udbyttet af jorden i de perifere områder falde, indtil jordrenten ved en vis afstand ville blive nul. Desuden ville dyrkningsmetoderne variere – jorden ville blive dyrket mere intensivt nær byen, fordi den mere værdifulde jord nær byen ville kræve en høj afkastningsgrad. Efterfølgende forfattere har ofte bygget videre på den model, som Thünen udtænkte.

Thünen var muligvis også den første økonom, der påpegede, at værnepligten gør militærets omkostninger ved arbejdskraft kunstigt lave og dermed tilskynder en regering til at ofre sine egne borgeres liv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.