Jak używać MySQL

Stos LAMP jest bardzo popularny w internecie w ostatnich latach, a M w LAMP oznacza MySQL. MySQL jest sławny, ponieważ jest open source i łatwy w użyciu. Jako taka, stała się de-facto bazą danych w back-endach wielu stron internetowych.

Sterowniki MySQL

Istnieje kilka sterowników, które obsługują MySQL w Go. Niektóre z nich implementują interfejs database/sql, a inne używają własnych standardów interfejsu.

W poniższych przykładach użyję pierwszego sterownika (używam go również w moich osobistych projektach), a także zalecam jego użycie z następujących powodów:

  • Jest to nowy sterownik bazy danych i obsługuje więcej funkcji.
  • W pełni obsługuje database/sql standardy interfejsu.
  • Obsługuje keep-alive, długie połączenia z bezpieczeństwem wątków.

Przykłady

W kolejnych rozdziałach użyję tej samej struktury tabeli bazy danych dla różnych baz danych, a następnie utworzę SQL w następujący sposób:

Następujący przykład pokazuje, jak operować na bazie danych w oparciu o standardy interfejsu database/sql.

Pozwól, że wyjaśnię tutaj kilka ważnych funkcji:

Zauważ, że używamy formatu =? do przekazywania argumentów. Jest to niezbędne do zapobiegania atakom SQL injection.

Linki

  • Directory
  • Poprzednia sekcja: Interfejs bazy danych/sql
  • Następna sekcja: SQLite

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.