Johann Heinrich von Thünen

Johann Heinrich von Thünen, (ur. 24 czerwca 1783 r., Jever, Oldenburg, Niemcy – zm. 22 września 1850 r., Tellow, Meklemburgia), niemiecki rolnik najbardziej znany ze swojej pracy na temat związku między kosztami transportu towarów a lokalizacją produkcji.

W 1810 Thünen rozpoczął zbieranie danych do książki, dla której jest pamiętany, Der isolierte Staat (1826; „The Isolated State”). Wyobraził sobie w niej odizolowane miasto, położone pośrodku równej i jednolicie żyznej równiny bez żeglownych dróg wodnych i ograniczone dziką puszczą. Wykorzystał ten model do zademonstrowania metod maksymalizacji produkcji rolnej w strefach koncentrycznych. Ciężkie produkty i łatwo psujące się towary byłyby produkowane w pobliżu miasta, podczas gdy lżejsze i bardziej trwałe dobra mogłyby być wytwarzane na jego obrzeżach. Ponieważ transport towarów do obszarów oddalonych od centrum miasta kosztowałby więcej, zyski z ziemi na peryferiach malałyby, aż w pewnej odległości renta gruntowa spadłaby do zera. Co więcej, metody uprawy ziemi różniłyby się – w pobliżu miasta ziemia byłaby uprawiana bardziej intensywnie, ponieważ bardziej wartościowa ziemia w pobliżu miasta wymagałaby wysokiej stopy zwrotu. Późniejsi pisarze często opierali się na modelu, który wymyślił Thünen.

Thünen był również prawdopodobnie pierwszym ekonomistą, który zwrócił uwagę na to, że pobór do wojska sprawia, iż koszt siły roboczej jest sztucznie zaniżony, a tym samym zachęca rząd do poświęcania życia własnych obywateli.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.