Assessing exposure to granite countertops–Part 1: Radiation

Mensen worden voortdurend blootgesteld aan lage niveaus van ioniserende straling. Bekende bronnen zijn radon, bodem, kosmische straling, medische behandelingen, voedsel, en bouwproducten zoals gipsplaat en beton. Er bestaat weinig informatie over stralingsemissies en bijbehorende doses van afwerkingsmaterialen van natuursteen, zoals granieten aanrechtbladen in woningen. Om deze leemte in de kennis op te vullen zijn de bruto-radioactiviteit, de gammastralingsactiviteit en het dosistempo bepaald voor granieten platen die op de markt worden gebracht voor gebruik als aanrechtblad. De jaarlijkse effectieve stralingsdoses werden geschat op basis van gemeten dosistempo’s en menselijke activiteitspatronen, waarbij rekening werd gehouden met de geometrie van granieten aanrechtbladen in een modelkeuken. De bruto-radioactiviteit, gamma-activiteit en dosistempo’s varieerden aanzienlijk tussen en binnen granieten platen, waarbij de mediaanniveaus aan het oppervlak van de plaat varieerden van respectievelijk ND tot 3000 cpm, ND tot 98.000 cpm, en ND tot 1,5E-4 mSv/h. De maximale activiteitsconcentraties van de (40)K, (232)Th, en (226)Ra series waren respectievelijk 2715, 231, en 450 Bq/kg. De geschatte jaarlijkse stralingsdosis van een verblijf van 4 uur/dag in een hypothetische keuken varieerde van 0,005 tot 0,18 mSv/a, afhankelijk van het type graniet. Samenvattend blijkt uit onze resultaten dat de granietsoorten die in dit onderzoek zijn gekarakteriseerd, uiteenlopende niveaus van radioactieve isotopen bevatten en dat hun waargenomen emissies overeenkomen met die welke in de wetenschappelijke literatuur worden vermeld. We concluderen ook uit onze analyses dat deze emissies waarschijnlijk een kleine bron van externe stralingsdosis zijn wanneer ze worden gebruikt als aanrechtmateriaal in huis en een verwaarloosbaar risico vormen voor de menselijke gezondheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.