Johann Heinrich von Thünen

Johann Heinrich von Thünen, (narozen 24. června 1783, Jever, Oldenburg, Německo – zemřel 22. září 1850, Tellow, Meklenbursko), německý agrárník, známý především svou prací o vztahu mezi náklady na dopravu zboží a místem výroby.

V roce 1810 začal Thünen shromažďovat údaje pro knihu, pro kterou je připomínán, Der isolierte Staat (1826; „Izolovaný stát“). Představil si v ní izolované město, zasazené doprostřed rovinaté a rovnoměrně úrodné nížiny bez splavných vodních cest a ohraničené divočinou. Na tomto modelu demonstroval metody maximalizace zemědělské produkce v soustředných zónách. Těžké výrobky a zboží podléhající rychlé zkáze by se vyráběly v blízkosti města, zatímco lehčí a trvanlivější zboží by se mohlo vyrábět na periferii. Protože doprava zboží do oblastí vzdálených od centra města by byla nákladnější, výnosy z půdy v okrajových oblastech by se snižovaly, až by se v určité vzdálenosti stala pozemková renta nulovou. Kromě toho by se způsoby obdělávání půdy lišily – v blízkosti města by se půda obdělávala intenzivněji, protože cennější půda v blízkosti města by vyžadovala vysoký výnos. Pozdější autoři často vycházeli z modelu, který Thünen navrhl.

Thünen byl také pravděpodobně prvním ekonomem, který poukázal na to, že odvody uměle snižují náklady na pracovní sílu v armádě, a tím podněcují vládu k obětování životů vlastních občanů.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.