Vurdering af eksponering for granitbordplader–Del 1: Stråling

Mennesker udsættes løbende for lave niveauer af ioniserende stråling. Kendte kilder omfatter radon, jordbund, kosmisk stråling, medicinsk behandling, fødevarer og byggeprodukter som f.eks. gipsplader og beton. Der findes kun få oplysninger om strålingsemissioner og de dermed forbundne doser fra naturstensmaterialer som f.eks. granitbordplader i boliger. For at afhjælpe denne mangel på viden blev bruttoradioaktivitet, gammastråleaktivitet og dosishastighed bestemt for granitplader, der markedsføres til brug som bordplader. De årlige effektive strålingsdoser blev anslået ud fra de målte doser og menneskelige aktivitetsmønstre, samtidig med at der blev taget hensyn til geometrien af granitbordplader i et modelkøkken. Bruttoradioaktivitet, gammaaktivitet og dosishastighed varierede betydeligt mellem og inden for granitplader med intervaller for medianniveauer på pladens overflade på henholdsvis ND til 3000 cpm, ND til 98.000 cpm og ND til 1,5E-4 mSv/h. De maksimale aktivitetskoncentrationer for (40)K-, (232)Th- og (226)Ra-serierne var henholdsvis 2715, 231 og 450 Bq/kg. Den anslåede årlige strålingsdosis ved at opholde sig 4 timer/dag i et hypotetisk køkken varierede fra 0,005 til 0,18 mSv/a afhængigt af granittypen. Sammenfattende viser vores resultater, at de granittyper, der er karakteriseret i denne undersøgelse, indeholder forskellige niveauer af radioaktive isotoper, og at deres observerede emissioner er i overensstemmelse med dem, der er rapporteret i den videnskabelige litteratur. Vi konkluderer også på baggrund af vores analyser, at disse emissioner sandsynligvis vil være en mindre kilde til ekstern strålingsdosis, når de anvendes som bordplademateriale i hjemmet, og at de udgør en ubetydelig risiko for menneskers sundhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.