Määritelmä MX

Etiikan kanssa samalla tasolla on moraali. Toisin sanoen ihminen on moraalinen olento, koska hänellä on kyky pohtia, mikä on oikein ja mikä väärin vanhurskauden kriteerin mukaan. Moraali osoittaa, että hyveellinen toiminta on sellaista, joka täydellistää ihmistä tekemällä hyvää. Hyvän tekemisestä tulee tapa, kun ihminen sisäistää tietyn asenteen. Hyvän oivaltaminen kohottaa ihmisen itsensä yläpuolelle. Vaikka on olemassa muita näkökohtia, joilla on välinearvo, hyvän tekeminen on päämäärä itsessään eli oikea asenne, joka tuottaa sisäistä tyydytystä, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Moraalisuus viittaa omantunnon tasolle eli ihmisen suurimpaan intimiteettisfääriin nimenomaan siksi, että vain ihminen voi tuntea syvällisesti tekonsa ja syyt, miksi hän on toiminut tietyllä tavalla. Moraali liittyy läheisesti kasvatukseen, sillä on tärkeää kouluttaa ihmisiä, jotta he voivat omaksua arvoja. Muodostumisprosessi, joka alkaa lapsuudessa, ensinnäkin kotona ja toiseksi koulussa.

On monia tapoja käyttäytyä tietyn tapahtuman edessä henkilökohtaisen vapauden mukaan. Moraali auttaa määrittämään, mitkä teot ovat sinänsä hyviä ja mitkä eivät. Moraali vaikuttaa jopa lasten kasvatukseen, kuten osoittaa se, että rangaistus on pedagoginen menetelmä, jolla on korjaava tehtävä ja jonka tarkoituksena on opettaa lapsia erottamaan, mikä on oikein ja mikä väärin.

On olemassa tekoja, jotka ovat moraalisesti hyviä ja jotka lisäävät onnellisuutta henkilökohtaisella tasolla. Itse asiassa on myös syytä huomata, että yhden hyvän teon tekeminen päivässä on hyvää terapiaa henkilökohtaisen elämänilon lisäämiseksi. Joissakin tapauksissa moraali liittyy myös uskontoon siten, että ihmiset, joilla on uskonnollinen vakaumus, sisäistävät tiettyjä sääntöjä elämäänsä. Normit, jotka tarjoavat oikeudenmukaisuutta toiminnassa. Moraaliin vaikuttavat myös kulttuuriset näkökohdat.

Hyvän toteuttaminen edellyttää vakaata sitoutumista hyvään. Hyvän tekeminen edellyttää myös ponnistelua, pysyvyyttä ja kykyä olla kiusausta ja heikkoutta vahvempi. Jos meillä ei tarvitsisi olla voimaa hyvän tekemiseen, oikeiden tekojen harjoittamisella ei olisi mitään arvoa.

Seuraava määritelmä >>

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.