Original ArticleSevere Acne Vulgaris and Tobacco Smoking in Young Men

Omdat de relatie tussen roken en acne onduidelijk blijft, onderzochten wij de relatie tussen roken en ernstige acne in een groot cohort van jonge mannen. Getrainde verpleegkundigen interviewden de proefpersonen na hun ontslag uit militaire dienst over hun familiegeschiedenis, gewoonten en tabaksrookgewoonten. De gegevens werden gecorreleerd met ernstige acne, zoals gediagnosticeerd en gecodeerd door dermatologen. In totaal namen 27.083 mannen deel aan het onderzoek tussen 1983 en 2003, waarvan 237 (0,88%) ernstige acne hadden, 11.718 (43,27%) actieve rokers waren en 15.365 (56,73%) niet-rokers waren op het moment van de interviews. Actieve rokers vertoonden een significant lagere prevalentie van ernstige acne (0,71%) dan niet-rokers (1,01%) (P=0,0078). Een omgekeerd dosisafhankelijk verband tussen de prevalentie van ernstige acne en dagelijkse sigarettenconsumptie werd significant vanaf 21 sigaretten per dag (χ2- en trendtest: P<0,0001), odds ratio: 0,2 (95% CI: 0,06-0,63). De studie had niet tot doel een temporele correlatie vast te stellen, en passief roken en acnebehandelingen werden niet gemeten. Eerdere in vitro en klinische studies ondersteunen sterk een associatie met nicotine. Wij stellen een proef voor met een topische nicotinebehandeling voor acne om deze associatie verder te onderzoeken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.