Składniki chemiczne, funkcje biologiczne i efekty farmakologiczne dla kompleksowego wykorzystania Eucommia ulmoides Oliver

Eucommia ulmoides Oliver jest rodzimą rośliną i cenną chińską medycyną tonizującą w Chinach o długiej historii, wielkiej wartości ekonomicznej i wszechstronnym potencjale rozwoju. Tradycyjnie, wskaźnik wszechstronnego wykorzystania E. ulmoides Oliv. jest nadal bardzo niski, tylko kora została wykorzystana jako lek, a inne części Eucommia ulmoides Oliv. nie mogą być w pełni wykorzystane, nawet liście zostały dobrze wykorzystane w produktach spożywczych w Japonii w ostatnich dziesięcioleciach. W celu poprawy efektywności wszechstronnego wykorzystania E. ulmoides Oliv., w tym przeglądzie podsumowaliśmy odmiany i zawartość głównych związków aktywnych, funkcji biologicznych i efektów farmakologicznych w różnych częściach E. ulmoides Oliv. Wyniki sugerują, że inne części E. ulmoides Oliv. mogłyby w pewnym stopniu zastąpić korę E. ulmoides Oliv. oprócz ich odpowiednich zastosowań. Unikalne i rozległe funkcje fizjologiczne pomiędzy różnymi częściami E. ulmoides Oliv. wskazują, że wszechstronne wykorzystanie E. ulmoides Oliv. ma szerokie pole do rozwoju, co jest również skutecznym sposobem ochrony zasobów E. ulmoides Oliv. i poprawy stopnia jego wykorzystania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.