Tradycja

Tradycja to zbiór zasad społeczno-kulturowych stanowiących część zwyczajów i praktyk danej społeczności, które z racji na to, iż uważane są za wartościowe, trwałe i godne zachowania, przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jak wskazuje jej etymologiczne pochodzenie, tradycja oznacza „przekazywać”, pochodzi od łacińskiego traditio, a to od czasownika tradere. Tradycja jest dziedzictwem kulturowym przekazywanym z jednej społeczności do drugiej.

Tradycje są częścią idiosynkrazji danego miejsca, ale mogą być zmieniane przez zmiany społeczne. Pierwotnie wartości kulturowe, zwyczaje, wierzenia i ekspresja artystyczna były przekazywane ustnie, jak np. folklor i powiedzenia znane jako mądrość ludowa. Wszystkie one stanowią o tożsamości grupy społecznej.

Tradycja jest popularnie utożsamiana z tym, co nazywa się folklorem miejsca, czyli wyrazem kulturowym danej społeczności. Legendy, opowieści, przesądy, typowe tańce, rzemiosło, karnawały, patrona miasta, obchody Bożego Narodzenia, są niektóre z popularnych tradycji.

Dla Argentyńczyków w szczególności, asado a la parrilla, tango, mate, tereré i ciastka niedziela są kulturowe wyrażenia tradycji lub folkloru popularnego.

Tradycja jest również terminem związanym z konserwatywną wizją społeczeństwa, wizją, która dąży do utrzymania pewnych wartości społecznych nienaruszonych w czasie, bez przyznawania się do potrzeby odnowy.

W prawie tradycja to sposób przekazania rzeczy, definiowany przez Kodeks cywilny jako czynność przekazania rzeczy osobie fizycznej lub prawnej.

Synonimy tradycji

zwyczaj, obyczaj, przeszłość, użytek, praktyka, legenda, wierzenie, folklor, styl

Antonimy tradycji

nowoczesność, aktualność, nowość

Tradycja to także termin związany z konserwatywnym poglądem na społeczeństwo, poglądem, który dąży do utrzymania pewnych wartości społecznych w stanie nienaruszonym przez czas, nie przyznając potrzeby odnowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.