Johann Heinrich von Thünen

Johann Heinrich von Thünen, (född 24 juni 1783 i Jever, Oldenburg, Tyskland – död 22 september 1850 i Tellow, Mecklenburg), tysk jordbrukare som är mest känd för sitt arbete om förhållandet mellan kostnaderna för varutransporter och produktionens placering.

År 1810 började Thünen samla in uppgifter för den bok som han är ihågkommen för, Der isolierte Staat (1826; ”Den isolerade staten”). I den föreställde han sig en isolerad stad, placerad mitt i en plan och enhetligt bördig slätt utan farbara vattenvägar och avgränsad av en vildmark. Han använde denna modell för att demonstrera metoder för att maximera jordbruksproduktionen i koncentriska zoner. Tunga produkter och färskvaror skulle produceras nära staden, medan lättare och mer hållbara varor kunde tillverkas i periferin. Eftersom det skulle kosta mer att transportera varor till områden som ligger långt från stadens centrum, skulle avkastningen på marken i de perifera områdena minska tills jordräntan vid ett visst avstånd skulle bli noll. Dessutom skulle odlingsmetoderna variera – marken skulle odlas mer intensivt nära staden, eftersom den mer värdefulla marken nära staden skulle kräva en hög avkastning. Senare författare har ofta byggt vidare på den modell som Thünen utarbetade.

Thünen var också möjligen den första ekonomen som påpekade att värnplikten gör militärens kostnad för arbetskraft artificiellt låg och därmed uppmuntrar en regering att offra sina egna medborgares liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.