Kemiska beståndsdelar, biologiska funktioner och farmakologiska effekter för omfattande användning av Eucommia ulmoides Oliver

Eucommia ulmoides Oliver är en inhemsk växt och en värdefull tonisk kinesisk medicin i Kina med en lång historia, stort ekonomiskt värde och omfattande utvecklingspotential. Traditionellt sett är den omfattande utnyttjandegraden av E. ulmoides Oliv. fortfarande mycket låg, endast barken har använts som medicin och andra delar av Eucommia ulmoides Oliv. kan inte utnyttjas fullt ut, även bladen har utnyttjats väl i livsmedelsprodukter i Japan under de senaste decennierna. För att förbättra den omfattande användningseffektiviteten av E. ulmoides Oliv. har vi i denna översikt sammanfattat sorter och innehåll av huvudsakliga aktiva föreningar, biologiska funktioner och farmakologiska effekter i olika delar av E. ulmoides Oliv. Resultaten tyder på att andra delar av E. ulmoides Oliv. skulle kunna ersätta barken av E. ulmoides Oliv. i viss utsträckning vid sidan av deras respektive användningsområden. De unika och omfattande fysiologiska funktionerna mellan olika delar av E. ulmoides Oliv. tyder på att ett omfattande utnyttjande av E. ulmoides Oliv. har ett stort utrymme att utvecklas, vilket också är ett effektivt sätt att skydda resurserna av E. ulmoides Oliv. och förbättra utnyttjandegraden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.