Definíció MX

Az etikával azonos szinten áll az erkölcs. Azaz az emberek erkölcsi lények, mert rendelkeznek azzal a képességgel, hogy az igazságosság kritériuma szerint elgondolkodjanak azon, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az erkölcs azt mutatja, hogy az erényes cselekvés az, ami a jó cselekedetek által tökéletesíti az embert. A jócselekedetek akkor válnak szokássá, ha az ember egy bizonyos hozzáállást sajátít el. A jó megvalósítása az embert önmaga fölé emeli. Míg vannak más szempontok, amelyek eszközértékkel bírnak, addig a jó cselekedete önmagában cél, azaz helyes magatartás, amely belső elégedettséget, jólétet és boldogságot eredményez.

Az erkölcsösség a lelkiismeret szintjére, azaz az emberi lény legnagyobb intimitási szférájára utal, éppen azért, mert csak az ember képes mélységében ismerni cselekedeteit és az okokat, amiért egy bizonyos módon cselekedett. Az erkölcs szorosan kapcsolódik az oktatáshoz, mivel az emberek nevelése fontos az értékek közvetítése érdekében. Olyan formálódási folyamat, amely gyermekkorban kezdődik, először otthon, másodszor az iskolában.”

Egy adott eseménnyel szemben a személyes szabadságnak megfelelően sokféleképpen lehet viselkedni. Az erkölcs segít meghatározni, hogy mely cselekedetek önmagukban jók és melyek nem. Az erkölcs még a gyermekek nevelésére is hatással van, amit az is mutat, hogy a büntetés olyan pedagógiai módszer, amelynek korrekciós szerepe van abban, hogy megtanítsa a gyermekeket különbséget tenni a helyes és a helytelen között.

Vannak olyan cselekedetek, amelyek erkölcsileg jók, és amelyek személyes szinten boldogsághoz vezetnek. Sőt, azt is érdemes megjegyezni, hogy napi egy jócselekedet elvégzése jó terápia a személyes életöröm fokozására. Bizonyos esetekben az erkölcs a valláshoz is kapcsolódik, mivel a vallásos meggyőződésű emberek életükben internalizálnak egy sor szabályt. Olyan normák, amelyek az igazságosság értékét kínálják a cselekvésben. Az erkölcsöt kulturális szempontok is befolyásolják.

A jó megvalósításához a jó iránti szilárd elkötelezettség szükséges. Ez azt jelenti, hogy a jót cselekedni erőfeszítéssel, állhatatossággal és a kísértésnél és gyengeségnél erősebbnek lenni képességgel is jár. Ha nem lenne szükségünk erőre a jó cselekedetek végrehajtásához, akkor a helyes cselekedetek gyakorlásának nem lenne érdeme.

Következő meghatározás >>

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.