Mi történt a latinnal?

Valószínűleg Ön is tudja, hogy a rómaiak latinul beszéltek. Valószínűleg azt is tudod, hogy az olaszok a rómaiak leszármazottai.

Ha azonban mindkét nyelvet tanultad, biztosan észrevetted, hogy eléggé különböznek egymástól.

Hogyan lett a latinból olasz az évek során? Miért változott a latin annyira, és változott a ma ismert olasz nyelvvé? Mikor szűntek meg az emberek latinul beszélni – és miért? Fedezd fel velünk az olasz nyelvtanulás történetét.

Kiderül, hogy 2000 év alatt sok minden történhet. Remélhetőleg ebben a cikkben megtalálod a válaszokat, amiket keresel.

A legjobb olasz oktatók
Az első lecke ingyenes!

5 (11 értékelés)

Andrea
£40

/h

1. óra ingyen!

5 (9 értékelés)

Andrea belloni
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (9 értékelés)

Daniela
£50

/h

1. óra ingyenes!

5 (2 értékelés)

Marika
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (7 értékelés)

Martina
£18

/h

1. óra ingyen!

5 (4 értékelés)

Giorgia
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (11 értékelés)

Debora
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (10 értékelés)

Matthew
£30

/h

1. óra ingyen!

5 (11 értékelés)

Andrea
£40

/h

1. óra ingyen!

5 (9 értékelés)

Andrea belloni
£15

/h

1. óra ingyenes!

5 (9 értékelés)

Daniela
£50

/h

1. óra ingyenes!

5 (2 értékelés)

Marika
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (7 értékelés)

Martina
£18

/h

1. óra ingyen!

5 (4 értékelés)

Giorgia
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (11 értékelés)

Debora
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (10 értékelés)

Máté
£30

/h

Első lecke ingyen

A latin nyelv története: A nyelv eredete

A latin nyelv az italikus nyelvekből származik. Az itáliai nyelveket általában a mai Olaszország területén beszélték.

A latin soha nem volt az egyetlen nyelv, amelyet a térségben beszéltek. Valójában az egész területen rengeteg különböző nép és nyelv élt.

Itália mindig is termékeny földje volt a nyelveknek. (Forrás: .com)

Lépjünk vissza az i. e. 6. századba.

A minket érdeklő itáliai népek Itália középső és déli részén éltek. Abban az időben ezt a régiót Latium néven ismerték. Jelenleg ezen a területen található a Vatikán.

Az itáliai nyelvek, mint szinte minden Európában beszélt nyelv, az indoeurópai nyelvcsalád tagjai. Ide tartozik sok olyan nyelv, amely azóta eltűnt, valamint olyan nyelvek, mint az olasz, a francia, a portugál, a spanyol és a román.

Meg kell jegyezni, hogy bár az itáliai nyelveket a mai Olaszország területén beszélték, az itáliai nyelvek beszélői eredetileg nem Itáliából származtak.

A történészek szerint Kr. u. 1500 körül a Balkánról vándoroltak ki. Egyes szakemberek úgy vélik, hogy az előttük Itáliát elfoglaló csoport a ligurok voltak, akiket itáliai-kelta népnek tartanak.

Róma Kr.u. 753-ban történt megalapítása előtt úgy véljük, hogy az itáliai nyelvekre nagy hatással voltak a görögök és az észtek.

Amikor Róma létrejött, óriási jelentősége lett a latin nyelv elterjesztésében a régióban. A latin a 8 nyelvtani esetből 6-ot az indoeurópai nyelvektől örökölt.

Beleértve:

  • A genitivus: birtoklásra használják

  • A vokativus: megszólításra vagy megszólításra használják

  • Az akkusativus:

  • A Dativus: olyan főneveknél használatos, amelyek valamire vagy valamire vonatkoznak

  • A Ablativus: Olyan főneveknél használják, amelyek valami által, valamivel vagy valamitől vannak

  • A névmás: az ige alanyára használják

Klasszikus latin és vulgáris latin

Mielőtt a klasszikus és vulgáris latinról beszélnénk, meg kell néznünk az ólatin nyelvet, amelyet körülbelül a Kr. e. 1. századig beszéltek.

A régi latin: fejlődés és hanyatlás

Róma alapítása és terjeszkedése után a latin nyelv elkezdett elterjedni az elfoglalt területeken.

A gyarmatosításnak köszönhetően eljutott Nyugat-Európa, Kis-Ázsia és Észak-Afrika határaiig.

Megtalálni és elkezdeni az olaszórákat Edinburghban.

A rómaiak nem csak szavakat hagytak hátra. (Forrás: .com)

A Kr. e. 3. századra a latin volt a Római Köztársaság hivatalos nyelve. A római közigazgatásban, valamint a jogban, a politikában és a vallásban is használták. Bár együtt élt a görög nyelvjárásokkal, a latin gyorsan átvette a hatalmat a többi nyelv felett. Ez annak köszönhető, hogy a vezetők megtiltották népüknek, hogy a görög nyelvet a latin javára beszéljék.

A klasszikus latin nyelv Kr. e. 75 és Kr. u. 14 között élte fénykorát, amikor a latin irodalom fontos szerepet játszott elterjedésében. Az ezt követő két évszázadot a klasszikus latin ezüstkorának nevezhetjük.

Míg Róma volt felelős a latin nyelv elterjedéséért, a Nyugatrómai Birodalom bukása a latin nyelv hanyatlásához vezetett.

Hogyan jutottunk el a klasszikus latinról a vulgáris latinra?

Mielőtt a hunok keletről megérkeztek és nyugatra kényszerítették a migrációt, a Római Birodalom gyengült. Az 5. században egyes germán népek átvették az irányítást Itália egyes területein. A Kelet-Római Birodalom, más néven Bizánci Birodalom túlélte a támadásokat, és a görög kultúra terjedni kezdett.

A latin nyelv azonban csak mérsékelten hanyatlott. A latin kemény. Képes elviselni az ütéseket. Úgy is mondhatnánk, hogy a latin ahelyett, hogy eltűnt volna, inkább átalakult, amikor más nyelvekkel (például a germán nyelvekkel) kapcsolatba került.

A klasszikus latint ráadásul a vezetők, értelmiségiek és írók használták. A gyarmatosítók és a katonák viszont a nép latinját beszélték, amelyet általában vulgáris latinnak neveznek. Gondoljunk csak a különbségre a standard angol nyelv – amelyet politikusok és tudósok és írott szövegekben használnak – és az általunk ténylegesen beszélt nyelv között: elég nagy a különbség.

Vulgáris latin

A vulgáris latinból számos különböző nyelv született: nevezetesen a román nyelvek és az olasz.

Míg a 2. században már hanyatlóban volt, a klasszikus latin egyre kevésbé volt fontos, míg a vulgáris latinra ennek ellenkezője volt igaz. Az írástudók és hivatalnokok ugyanis elkezdték átírni a polgári és vallási dokumentumokat vulgáris latinra, amely átvette a klasszikus latin helyét.

A klasszikus latin (amelyet a nép nem használt) elvesztette fényét, amint a birodalom összeomlott. Mivel a Róma és a többi város közötti kapcsolatok bonyolultak voltak, a térség nyelvileg kezdett széttöredezni, mivel nem volt egységes nyelvi forma, amelyet az emberek használhattak volna. A rómaiak azonban általánosan használatba vették a latin ábécét, amelyet ma már tonnányi nyelv használ világszerte.

A latin nyelv a reneszánszig

Az évszázadok során új népek érkezésével a latin nyelv átalakult és fejlődött.

Az 5. században Itáliát az ostrogótok inváziója érte. A 6. században a longobárdok próbálkoztak. A 8. században Nagy Károly uralkodása alatt a frankok érkeztek Itáliába. Azt is meg kell említenünk, hogy Dél-Itália a Bizánci Birodalom és a muszlimok uralma alatt állt.

A különböző kultúrák nagy száma lehetővé tette, hogy a nyelv új kifejezéseket vegyen fel.

Középkori latin

A 9. és 14. század között volt a középkori latin. Bár a latin egyre kevésbé kezdett népszerűvé válni, a papok és az értelmiségiek még mindig használták. A héberből és a görögből vett új kifejezésekkel egészítették ki.

És így a középkorban egy furcsa jelenséget láthattunk, hogy miközben valójában senki sem beszélte a nyelvet – mivel inkább a latin regionális származékait beszélték -, az egyház és a Szent Római Birodalom (Nagy Károly hatalma) minden hivatalos levelezésében és feljegyzésében ezt a nyelvet használta. Valójában Nagy Károly támogatta a latin nyelv és irodalom használatát az úgynevezett karoling reneszánszban.

Ennek következtében a “halott” nyelv olyan területeken is elterjedt, ahol soha nem beszéltek latinul, például a német államokban. Ez annak volt köszönhető, hogy a Szent Római Birodalom, amely felett Nagy Károly uralkodott, új államokat hódított meg – így kiterjedt birodalmának tisztviselői és hatóságai kénytelenek voltak követni a császár kívánságait.

Mégis ebben az időszakban a latin nyelv jellege megváltozott: A latin nyelvtan, a kiejtés, a szintaxis és a szókincs mind változott, a különböző felhasználók, az egyes népnyelvekkel való érintkezés és a nagyobb egyértelműség felé való elmozdulás, mint például a prepozíció használata.

Renaissance Latin

A reneszánsz idején (a 14. és 16. század között) a reneszánsz humanizmus néven ismert kulturális erő fejlődését látjuk.

Ez egy olyan mozgalom volt – összhangban a reneszánsz tágabb, a klasszikus formák “újjászületésének” projektjével -, amely nagy figyelmet fordított a klasszikus ókor tanulmányozására. A mozgalomban részt vevők közül sokan – például Petrarca, Boccaccio és Bracciolini – antik kéziratok gyűjtői voltak, és arról voltak híresek, hogy a korabeli művészet és irodalom klasszikus mintáit népszerűsítették.

Az általuk tanulmányozott és népszerűsített latint azonban szembeállították azzal, ami a középkori latin volt: nem annyira az akkori kortárs latint szerették annak minden változásával és fejlődésével, mint inkább az ókori rómaiak által beszélt “rendes” latint. Például olyan írókat tekintettek példaképüknek, mint Cicero és Vergilius.

A mozgalom jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni – mivel Európa-szerte a latin nyelvet humanista stílusban kezdték tanítani. Olyan embereket találunk, mint Shakespeare és Christopher Marlowe, akiknek Londonban Vergilius latinját kellett megtanulniuk.

Ez a nyelv reneszánsz latin néven vált ismertté – és bár a nép önmagában sosem beszélte, ezt a nyelvet írták diplomaták, művészek, politikusok és filozófusok az egész korszakban.

A legjobb olasz nyelvtanárok
Az első lecke ingyenes!

5 (11 értékelés)

Andrea
£40

/h

1. óra ingyen!

5 (9 értékelés)

Andrea belloni
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (9 értékelés)

Daniela
£50

/h

1. óra ingyen!

5 (2 értékelés)

Marika
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (7 értékelés)

Martina
£18

/h

1. óra ingyen!

5 (4 értékelés)

Giorgia
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (11 értékelés)

Debora
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (10 értékelés)

Matthew
£30

/h

1. óra ingyen!

5 (11 értékelés)

Andrea
£40

/h

1. óra ingyen!

5 (9 értékelés)

Andrea belloni
£15

/h

1. óra ingyenes!

5 (9 értékelés)

Daniela
£50

/h

1. óra ingyenes!

5 (2 értékelés)

Marika
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (7 értékelés)

Martina
£18

/h

1. óra ingyen!

5 (4 értékelés)

Giorgia
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (11 értékelés)

Debora
£15

/h

1. óra ingyen!

5 (10 értékelés)

Matthew
£30

/h

Az első lecke ingyenes

Az olasz nyelv születése

Tudjuk, hogy a ma ismert olasz nyelv valamikor az írott és beszélt latin nyelvből vette át a mai olasz nyelvet.

Placiti Cassinesi

A legkorábbi dokumentumaink az írott olasz nyelvről a X. század végéről származnak – és meglehetősen prózaiak. Ezek jogi dokumentumok, amelyek néhány kolostor és egy földbirtokos közötti vitáról szólnak, Rómától mintegy ötven mérföldre délre.

A latin helyett – amelyen a legtöbb más jogi dokumentumot ebben az időben még írták – ezek a Placiti Cassinesi néven ismert szövegek népnyelven íródtak. Egyértelmű eltérést mutatnak a latintól, eltávolodnak a latin nyelvtantól, más helyesírással és szintaxissal, valamint új szavakkal. A dialektus, amelyen íródtak, egyenesen a fentebb tárgyalt vulgáris latinból fejlődött ki.

A reneszánsz és az olasz népnyelv

A reneszánszra és az olyan firenzei írókra, mint Dante, Boccaccio és Petrarca, mint a latin mint a kultúra nyelve halálának jelentős fordulópontjára mutathatunk rá Európában.

Míg ezek az írók a klasszikus kultúrát és a latint mint az irodalmi minőség modelljét és mércéjét hirdették – és bár ők is latinul írtak -, ezek az írók voltak az elsők, akik népnyelven, azaz a helyi nyelven írtak verseket.

Dante Isteni komédiája az egyik olyan mű, amely felelős Itália nyelvi egységesüléséért. (Forrás: Wikimedia Commons)

Dante Isteni komédiája

Az Isteni komédia című művének köszönhetően Dante az olasz nyelv egyik ősatyja. A firenzei író azt akarta, hogy mindenki megértse, ne csak az elit – és ez a mű volt az egyik első olyan költemény, amelyet valaha is írtak valamilyen olasz nyelven.

Aki firenzei nyelven, a toszkán dialektus egyik aldialektusában írt, és latin, francia, lombard és provence-i szavakat kölcsönzött. Célja az volt, hogy megmutassa, a mindennapi nyelv ugyanolyan nemes, mint a latin – és De vulgari eloquentia című műve (ironikus módon a népnyelv értékének latinul írt védelme) megmagyarázta döntését.

A kockáztatása kifizetődött, hiszen számos más költő követte a nyomdokain – köztük Petrarca is. És e népnyelvi költészet által inspirálva Európa-szerte az írók is eltávolodtak a latintól: Geoffrey Chaucer és John Gower például.

Az első olasz szótár

Az “olasz” mint olyan azonban ekkor még messze nem létezett. Dante dialektusban írt – egy olyan félszigeten, ahol közel ezer ilyen dialektus létezett.

Csak 1612-ben jelent meg az első olasz szótár, egy római intézmény, az Academia della Crusca által. Vocabolario degli Accademici della Crusca című művük, a világ egyik első szótára, kísérletet tett a firenzei dialektus (a nyelv, amelyen Dante írt) formalizálására, és ez lett később a standard olasz nyelv alapja.

Mivel Firenze olyan fontos városállam volt Dante korától a XVII. századig, ez a toszkán dialektus bizonyult a legnagyobb hatásúnak az olasz nyelv fejlődésére. Az olasz nyelv még ma is ezen a dialektuson alapul – hasonlóan ahhoz, ahogy a “standard” angol nyelv a Chaucer idejéből származó, London környékén beszélt dialektuson alapul.

Modern olasz

1861-re, amikor Olaszországot végül országként egyesítették, a lakosságnak már csak 2,5%-a beszélt olaszul. Még mindig mindenki a regionális dialektusokat beszélt.

Amint az ország politikai unióba lépett, az “olasz” lett az állam nyelve – és így a félszigeten élő emberek közös nyelve.

Azt tartják, hogy Alessandro Manzoni 1827-ben megjelent A jegyes című regénye teremtette meg a modern olasz nyelv alapjait.

Kísértés beírni a google-be, hogy olasz órák a közelemben? Spóroljon időt, és menjen egyenesen a Superprofra, hogy most kapcsolatba lépjen helyi oktatókkal.

Hogyan van az, hogy a katolikus egyház ma már latinul beszél?

A latin apránként a vallás nyelvévé vált, nem pedig a nép nyelvévé. Míg a 16. század után a nemzetközi tudományban használt latinra az újlatin (vagy újlatin) kifejezést használjuk, addig a katolikus egyház által beszélt latinra az “egyházi latin” kifejezést használjuk.

De ma már csak a Vatikánban beszélnek latinul, mint hivatalos nyelvet. Ennek az az oka, hogy az egyház volt, még a középkorban, a latin mint nyelv egyik fő támogatója. A XVI. századi reformáció követelésének része volt, hogy az egyházi szertartásokat népnyelven kell végezni.

Ezek következtében a római katolikus egyházban erős ragaszkodás figyelhető meg a latin nyelvhez. Csak az 1960-as években engedélyezte az egyház, hogy a misét a latinon kívül más nyelven is végezzék! Azonban még most is minden hivatalos dokumentumot latinul írnak.

Igazán érdekes módon, bár a Vatikánban latinul beszélnek, a kiejtés az olaszon alapul – tehát talán nem is különböznek annyira, mint amennyire látszik!

A latin valaha is tényleg kihalt?

A válasz erre a kérdésre igen és nem – és nagyon nehéz meghatározni azt a pontos pillanatot, amikor véglegesen kihalt. A tudósok hasznos különbséget tesznek a kihalt nyelvek – amelyeket már senki sem beszél – és a halott nyelvek között, amelyeknek már nincs olyan anyanyelvi közösségük, amelyik beszéli őket. Ebben az értelemben a latin halott nyelv, de már nagyon régóta halott.

A latin története inkább a változások története: a nyelvet beszélő népesség változott, a latin kiejtés és nyelvtan változott, és a történelem során a különböző szellemi áramlatok szeszélyei erősen manipulálták és megreformálták.

A latin azonban nyilvánvalóan soha nem halt ki – nem úgy, mint például az etruszk vagy a föníciai nyelvek. Inkább megmaradt nyelvként – legalábbis olyan nyelvként, amelyet tanulmányoznak és elismernek – az európai kultúrának az ókori Róma klasszikus kultúrája iránti folyamatos tiszteletének, hogy ne mondjam, imádatának köszönhetően.

A történelem során a kulturális mozgalmak és a politikai hatalmak az ókori Róma emlékére hivatkozva igyekeztek legitimálni saját kultúrájukat és tekintélyüket. A Szent Római Birodalom tehát úgy választotta a nevét, hogy visszautaljon erre az ókori kultúrára – és nem meglepő, hogy Nagy Károly volt az, aki ilyen hatással volt a nyelv újjáélesztésére.

Hasonlóképpen, az olaszországi reneszánsz alakjai az ókori kultúra mintáihoz való visszatéréssel igyekeztek nagyobb tekintélyt adni művészeti alkotásaiknak – ez pedig visszahelyezte a latint a művészeti termelés középpontjába.

Az ókori Róma iránti érdeklődés még sokáig folytatódott – a római építészet még a XIX. században is inspirálta az olyan városokat, mint Edinburgh. Az ókori kultúra iránti ilyen mértékű figyelem mellett a latin nyelv aligha fog valaha is teljesen kihalni.

Megnézhetnénk a héber nyelv történetét is, amelyet sikeresen visszahoztak a halálból, amikor Izrael állam hivatalos nyelvvé fogadta el.

Példák a latinhoz hasonló olasz szavakra

A latin még mindig nagy hatással van az olasz szókincsre.

Az állításunk bizonyítására összeállítottunk egy listát néhány latin kifejezésből és azok majdnem azonos olasz megfelelőiből.

Itt egy nem kimerítő lista, amelyben először az olasz, majd a latin gyök és az angol fordítás szerepel:

olasz latin angol
Accelerare Accelerare Accelerare Accelerate
Biblioteca Bibliotheca Library
Calamità Calamitas Calamity/Disaster
Diploma Diploma Diploma
Enciklopédia Enciklopédia Encyclopaedia
Fondamentale Fundamentalis Fundamental
Gladiatore Gladiator Gladiator Gladiator
Indeterminato Indeterminatus Meghatározatlan
Lacrima Lacrima Tear
Maggiordomo Major domus Butler
Negoziatore Tárgyaló Tárgyaló
Occasionare Occasionari Cause
Pacificazione Pacifiicatio Pacification
Querimonia Querimonia Lamentáció

Tonnányi kifejezés van a latinban, ami átkerült az angolba, is.

A latin nyelv adta nekünk az ábécét is. (Forrás: .com)

Miért érdemes latinul tanulni?

Az emberek ma is tanulnak latinul, és nem csak azok, akik a katolikus egyházban dolgoznak, és nem is azok, akik a klasszikus történelmet vagy a középkori vagy kora újkori Európa történetét választották.

A gyerekek még mindig sok iskolában tanulnak latinul. A leghíresebb, hogy a gyerekek az állami iskolákban tanulják a tárgyat – de nem ritka az állami iskolákban sem. Ha te is ezek közé tartozol, akkor jól jöhet egy latin korrepetitor.

Ha nem tartozol közéjük, akkor elgondolkodhatsz azon, hogy miért is vesződnél a latin tanulással. De már mondtuk neked, hogy a latin még nem kihalt nyelv – és sokszor jól jön.

Ha szereted az olasz kultúrát és a lingua italiana-t, akkor láthatod, hogy a latin hogyan segíthet jobban megérteni az olasz leckéket (valamint számos angol szót). Segíthet az olasz nyelvtanulásban az iskolában, magánórákon vagy online olaszul tanulni – és segíthet megérteni, hogy miért vannak különösen szabályok a nyelvben, mivel észre fogod venni, hogy a nyelv minden szabálytalan aspektusa egyenesen a latinból származik.

De segíthet megérteni a franciát, a portugált, a románt, bármelyik olasz nyelvjárást – és még az angolt is, egy olyan nyelvet, amelyre talán meglepően nagy mértékben hatott a latin. Ha érdekel a nyelvtan, az etimológia (a szavak jelentésének története) vagy a szintaxis – a nyelvészet nagyjából bármely aspektusa -, a latin nyelvtudás meglehetősen nélkülözhetetlen lesz.

Elsajátítsd a történelem – és az irodalomtörténet

A latin nyelvtanórák nem csak a nyelvtudásodban fognak segíteni. De segíthetnek abban is, hogy jobban megértsd az ókori történelmet.

A latin nyelvtanulás során a legfontosabb, ezen a nyelven írt szövegekkel fogsz foglalkozni. És ezek történetesen óriási jelentőségű történelmi dokumentumok, amelyek segítenek megérteni, hogy mi a fene történt akkoriban a világban. Nem tanulmányozhatod részletesen a rómaiakat – vagy általában az ókort – a latin nyelv elég szilárd ismerete nélkül.

Végezetül tehát a latin nyelv ismerete az irodalom megértését is segíti. Ha tehát költészetrajongó vagy, valószínűleg elgondolkodsz azon, hogy honnan származnak az irodalmi formák, a költői témák és gondok, valamint a motívumok? A válasz erre az ókori irodalom – beleértve a latint, de a görögöt is. Tehát, ha fejleszteni akarod a tudásodat, a latin az a nyelv, amit meg kell tanulnod.

Ha az olasz kultúrát szeretnéd általánosságban megismerni, akkor a latin nyelvet úgy kell megtanulnod, ahogy Vergilius használta. Tanuld meg az olasz alapokat az olasz kezdőknek szóló blogunkkal.

Egy magántanár segíthet elsajátítani az olasz nyelv alapjait:

  • Olasz nyelvtanfolyam London
  • Olasz nyelvtanfolyam Glasgow
  • Olasz nyelvtanfolyam Birmingham

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.