Human Resources Management

Learning Outcomes

  • Bespreek hoe de doeltreffendheid van opleidingen kan worden geëvalueerd

Het meest gebruikte model voor het analyseren en evalueren van de resultaten van opleidingen en ontwikkelingsprogramma’s is het Kirkpatrick Model, dat in 1995 door Donald Kirkpatrick werd ontwikkeld voor zijn proefschrift. Het model bestaat uit vier niveaus, waaronder de volgende:

  • Niveau 1: Reactie-Meet aan hoe de deelnemers op de training reageren. Een veelgebruikte methode om dit vast te stellen is een enquête na de training.
  • Level 2: Leren-Bepaal wat de werknemer van de training heeft geleerd. Het geleerde kan worden geëvalueerd aan de hand van post-tests of demonstratie van de kennis, vaardigheid of bekwaamheid.
  • Level 3: Gedrag – Gebruiken de deelnemers wat ze hebben geleerd? Dit kan worden beoordeeld door middel van observatie of managementevaluaties.
  • Level 4: Resultaten – Wat is het effect op de organisatie? Bijvoorbeeld, was er een toename in productiviteit, in projectmanagement of managementeffectiviteit?

De manier om dit model te gebruiken is niet het bewegen van Niveau 1-Niveau 4 zoals het vaak wordt onderwezen, maar in de omgekeerde volgorde. Zoals LinkedIn Learning instructeur Jeff Toister adviseert: “Begin op niveau vier en identificeer de resultaten die je wilt bereiken, werk dan terug naar niveau drie om na te denken over wat deelnemers op het werk moeten doen om die resultaten te bereiken, enzovoort. Dit maakt het makkelijker om de training te koppelen aan de organisatiedoelen.” Toister’s aanbeveling vindt weerklank in een afbeelding waarin wordt opgemerkt dat door van niveau 1 naar niveau 4 te gaan, ROI een bijzaak wordt; door de volgorde om te draaien komt de nadruk te liggen op de bedrijfsresultaten; dat wil zeggen ROI wordt er aan het begin in ontworpen.

In zijn “The Best Way to Use the Kirkpatrick Model” blog post op de LinkedIn Learning Blog, merkt Paul Petrone op dat er andere modellen zijn – allemaal met hun sterke en zwakke punten – maar dat “het niet zozeer is welk model je kiest, maar in plaats daarvan hoe goed je het uitvoert.”

Praktijkvraag

  1. Petrone, Paul. “De beste manier om het Kirkpatrick Model te gebruiken.” LinkedIn: The Learning Blog. May 26, 2017. Accessed July 18, 2019. ↵
  2. Ibid. ↵
  3. Sales Leadership: Verander Gedrag, Bevorder Resultaten. Accessed July 18, 2019. ↵
  4. Petrone, Paul. “De beste manier om het Kirkpatrick Model te gebruiken.” LinkedIn: The Learning Blog. ↵

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.