Orthopraxie

De term orthopraxie betekent “juiste praktijk”, en staat als tegenstelling tot orthodoxie “juiste overtuiging”. Over Aziatische tradities in het algemeen wordt vaak gezegd dat – in tegenstelling tot de meeste Westerse tradities – de juiste praktijk belangrijker is dan het juiste geloof, en tot op zekere hoogte is dit waar. Zo houdt het confucianisme zich in de eerste plaats bezig met de rituelen en praktijken die een goed geordende samenleving vormen, terwijl het boeddhisme zich uiteindelijk bezighoudt met de praktijken die verlichting teweegbrengen. Deze nadruk moet echter niet worden overdreven, aangezien aan de praktijken van Aziatische tradities vaak bepaalde overtuigingen ten grondslag liggen (zoals in het confucianisme over de aard van de kosmische orde) en de praktijken zelf soms zo sterk uiteenlopen dat het begrip van juiste praktijk zelf in twijfel wordt getrokken (zoals in het boeddhisme). Zoals uit de volgende uiteenzettingen zal blijken, speelt orthopraxie een belangrijke rol in de Aziatische tradities, maar de definitie van deze rol is altijd bezaaid met de uitdagingen van verscheidenheid, consistentie en regulering binnen elk van deze tradities.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.