Orthopraxy

Tegnet ortopraxy betyder “rigtig praksis” og står som en modsætning til ortodoksi “rigtig tro”. Det siges ofte om asiatiske traditioner generelt, at – i modsætning til de fleste vestlige traditioner – ret praksis er af større betydning end ret tro, og til en vis grad er dette sandt. Konfucianismen er f.eks. primært optaget af de ritualer og praksisser, der udgør et ordentligt ordnet samfund, mens buddhismen i sidste ende er optaget af de praksisser, der fører til oplysning. Denne vægtning bør dog ikke overvurderes, da særlige overbevisninger ofte ligger til grund for de asiatiske traditioners praksis (som f.eks. konfucianske overbevisninger om den kosmiske ordens natur), og selve praksis varierer undertiden så meget, at der sættes spørgsmålstegn ved selve begrebet “rigtig praksis” (som i buddhismen). Som det fremgår af de følgende redegørelser, spiller ortopraksis en vigtig rolle i de asiatiske traditioner, men definitionen af denne rolle er altid gennemsyret af de udfordringer, der ligger i mangfoldighed, konsistens og regulering inden for hver af disse traditioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.