Orthopraxy

Termín ortopraxe znamená „správná praxe“ a stojí v protikladu k pojmu ortodoxie „správná víra“. O asijských tradicích obecně se často říká, že – na rozdíl od většiny západních tradic – správná praxe má větší význam než správná víra, a do jisté míry je to pravda. Například konfucianismus se zabývá především rituály a praktikami, které tvoří správně uspořádanou společnost, zatímco buddhismus se v konečném důsledku zabývá praktikami, které přinášejí osvícení. Tento důraz by však neměl být přeceňován, protože v pozadí praktik asijských tradic jsou často konkrétní přesvědčení (jako v případě konfuciánského přesvědčení o povaze vesmírného řádu) a samotné praktiky se někdy liší natolik, že zpochybňují samotný pojem správné praxe (jako v buddhismu). Jak naznačí následující výklady, orthopraxe hraje v asijských tradicích důležitou roli, ale vymezení této role je vždy opředeno problémy rozmanitosti, důslednosti a regulace v rámci každé z těchto tradic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.