Kibana vs. Splunk: A Complete Comparison

Zarówno Splunk, jak i Kibana odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o ocenę i analizę operacji IT.

Oba są używane do analizy danych opartych na logach.

Splunk przetwarza dane generowane maszynowo, które są potrzebne do wygenerowania znaczących danych. To z kolei pomaga w lepszej wizualizacji danych, jak również w ich zrozumieniu.

Kibana pomaga również w wizualizacji danych z logów w postaci wykresów kołowych, słupkowych i liniowych. Jest ona zależna od Elasticsearch do ekstrakcji danych dziennika.

Kibana pozwala również użytkownikom na wiele opcji, takich jak analizowanie typu przeglądarki potrzebnej do wsparcia w oparciu o konkretną grupę odbiorców.

Co więcej, użytkownicy otrzymują opcję analizowania ruchu w czasie rzeczywistym poprzez mapowanie odwiedzających stronę internetową. Kibana pozwala również użytkownikom na tworzenie wielu pulpitów nawigacyjnych w zależności od ról, dla których trzeba wizualizować dane.

Google Trends: Past 5-year Comparison for Kibana vs. Splunk

Z powyższego wykresu można zauważyć, że Splunk był znacznie bardziej popularny niż Kibana pod względem priorytetu użytkowników.

Szczegółowe porównanie Kibany i Splunk

Wydajność

Kibana jest uważana za konkurenta dla innych narzędzi w oparciu o różnorodność opcji, które zapewnia swoim użytkownikom. Kibana wymaga więcej pracy, jak również planowania, na początku tylko po to, aby łatwo wydobyć wartości później.

Opcje takie jak interaktywne wykresy, łatwo dostępne pulpity, wstępnie wbudowane filtry i agregacja ułatwiają użytkownikom uruchomienie maksymalnej analityki za pomocą jednego kliknięcia.

Aby poprawić wydajność Splunk musi otrzymać pewne postanowienia, takie jak:

  • Zapewnienie, że więcej systemów jest dedykowanych do pracy obok Splunk, co ostatecznie zwiększa jego wydajność.
  • Musi istnieć równowaga pomiędzy szybkością a redundancją, do której potrzebna jest większa dostępność dysków oraz sprzęt obsługujący RAID 10.

Koszt

Kibana będąca narzędziem open-source do wizualizacji danych jest darmowa. Jednak korzystanie z niego jako usługi hostowanej kosztuje około 45,00 USD miesięcznie.

Ceny Splunk są oparte na dziennym zużyciu danych, które zaczyna się od minimum 2 000 USD/GB rocznie, a także 5 400 USD/GB jako licencja wieczysta.

Kwerendy

Kwerendy w Kibanie oparte są na składni „Lucene query syntax”. Jak na razie jest ona wciąż udostępniana użytkownikom pod paskiem zapytań.

Uaktualnienia takie jak obsługa pól skryptowych i uproszczona składnia zostały wprowadzone w Kibana 7.0.

Wybierając ten starszy język zapytań, użytkownicy mają możliwość użycia zapytania Elasticsearch opartego na JSON (JavaScript Object Notation).

Aby wykonać zapytanie w Splunk, używany jest Splunk’s Snap Pack. Zapytanie Splunk jest używane wewnątrz oprogramowania Splunk do uruchamiania określonych operacji.

Do definiowania plików logów i wydobywania informacji z danych produkowanych poprzez maszyny wykorzystywany jest język zapytań Splunk.

Wizualizacja

Wizualizacja w Kibanie prezentowana jest poprzez medium wykresów, tabel. W Kibanie zapytania są automatycznie nakładane na elementy dashboardu.

Zarządzanie użytkownikami w Kibanie odbywa się za pomocą hostowanych rozwiązań ELK.

Interfejs użytkownika w Splunk pozwala użytkownikom na edycję lub dodawanie nowych elementów do dashboardu. Wielu użytkowników może tworzyć niestandardowe pulpity. Kontrola dla wielu użytkowników może być różnie skonfigurowana w Splunk.

Also Read: Kibana vs. Grafana: Comparison of the Two Data Visualization Tools

Możliwość wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania jest kluczowa dla architekta każdej platformy zarządzającej logami.

W Kibanie, jeśli nie skonfigurowane pola mają być przeszukiwane, właściwości dla nich muszą być wstępnie zdefiniowane w celu agregacji nad właściwościami logów.

W Splunk, jeśli nie skonfigurowane pola mają być przeszukiwane, Splunk pozwala swoim użytkownikom na to poprzez konwersję jego formatu zgodnie z tym samym.

Odmiany

Istnieją jak na razie trzy główne odmiany związane z narzędziem Kibana, które są:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.