Medicinsk turisme

Sociale og etiske spørgsmål i forbindelse med medicinsk turisme

Lær om medicinsk turisme og kliniske forsøg med stamcellebehandling og de risici, der er forbundet hermed

Udforskning af risiciene ved medicinsk turisme og kliniske forsøg med stamcellebehandling.

© University of Melbourne, Victoria, Australien (A Britannica Publishing Partner)Se alle videoer til denne artikel

Inkonsistens i kvaliteten af behandlingen er en stor kilde til kritik af den medicinske turismeindustri. En af de primære mekanismer, der er implementeret til standardisering af den internationale sundhedspleje, er akkreditering. Akkreditering forsøger at sikre, at faciliteter for medicinsk turisme opfylder grundlæggende sikkerhedsstandarder, at de er bemandet med uddannet personale og har passende medicinsk udstyr til at udføre de tilbudte procedurer. Blandt de vigtigste akkrediteringsorganisationer for internationale hospitaler er Joint Commission International (JCI), der er en afdeling af den amerikanske Joint Commission Resources, Accreditation Canada International og Australian Council on Healthcare Standards International. Disse organisationer opkræver gebyrer af kunder, der ønsker at få deres faciliteter undersøgt med henblik på akkreditering, og hver organisation fører en liste over akkrediterede hospitaler for at hjælpe personer, der ønsker at rejse internationalt for at modtage sundhedsydelser, med at vælge en facilitet, der opfylder deres behov.

Et andet problem i forbindelse med medicinsk turisme vedrører den ulovlige handel med organer. Lande med fattige eller sårbare befolkninger har ofte et større udbud af organer til medicinsk brug, da medlemmer af disse befolkninger ofte er fristet til at risikere deres helbred og afgive et organ med løfte om økonomisk kompensation. I kombination med manglen på tilstrækkelige ressourcer til donorbehandling er praksis omkring organudtagning blevet udpeget som et aspekt af medicinsk turisme, der har behov for større regulering og tilsyn. På samme måde er udnyttelsen af medicinske procedurer, hvis effektivitet ikke er bevist, eller hvis sikkerhed er ukendt, et punkt, der skal drøftes med henblik på standardisering og regulering.

Dertil kommer, at medicinsk turisme i alle lande kan polarisere den nationale sundhedspolitik og skabe eller fremme uligheder i de sundhedstjenester, der stilles til rådighed for borgere og udlændinge. Fordi sidstnævnte bringer penge ind i landene og dermed styrker de nationale økonomier, har de ofte større adgang til læger og medicinske ressourcer end landets egentlige borgere.

Kara Rogers

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.