Medicinsk turism

Sociala och etiska frågor inom medicinsk turism

Lär dig mer om medicinsk turism och kliniska prövningar av stamcellsbehandling och riskerna i samband med det

Utforska riskerna med medicinsk turism och kliniska prövningar av stamcellsbehandling.

© University of Melbourne, Victoria, Australien (A Britannica Publishing Partner)Se alla videor till den här artikeln

Inkonsekvens i vårdkvaliteten är en stor källa till kritik mot den medicinska turismindustrin. En av de främsta mekanismerna som genomförts för att standardisera den internationella hälso- och sjukvården är ackreditering. Genom ackreditering försöker man se till att inrättningar för medicinsk turism uppfyller grundläggande säkerhetsnormer, är bemannade med utbildad personal och har lämplig medicinsk utrustning för att utföra de ingrepp som erbjuds. Bland de viktigaste ackrediteringsorganisationerna för internationella sjukhus finns Joint Commission International (JCI), en gren av den amerikanska Joint Commission Resources, Accreditation Canada International och Australian Council on Healthcare Standards International. Dessa organisationer tar ut avgifter av kunder som vill få sina anläggningar granskade för ackreditering, och varje organisation upprätthåller en lista över ackrediterade sjukhus för att hjälpa personer som vill resa internationellt för vård att välja en anläggning som uppfyller deras behov.

En annan fråga inom medicinsk turism gäller olaglig handel med organ. Länder med fattiga eller sårbara befolkningar har ofta större tillgång till organ för medicinsk användning, eftersom medlemmar av dessa befolkningar ofta frestas att riskera sin hälsa och ge upp ett organ med löfte om ekonomisk kompensation. I kombination med bristen på tillräckliga resurser för vård av donatorer har metoderna för att få tag på organ utsetts till en aspekt av medicinsk turism som är i behov av mer reglering och tillsyn. På samma sätt är utnyttjandet av medicinska förfaranden vars effektivitet inte är bevisad eller vars säkerhet är okänd en diskussionspunkt för standardisering och reglering.

I alla länder kan medicinsk turism dessutom polarisera den nationella hälsovårdspolitiken genom att skapa eller främja skillnader i de hälsovårdstjänster som görs tillgängliga för medborgare respektive utlänningar. Eftersom de sistnämnda för in pengar i länderna och därmed stärker de nationella ekonomierna, har de ofta större tillgång till läkare och medicinska resurser än de faktiska medborgarna i landet.

Kara Rogers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.