South Carolina Custody and Visitation Schedules

How do I make my South Carolina custody and visitation schedule?

Voit laatia oman huoltajuus- ja tapaamisaikataulusi (yksin tai yhdessä toisen vanhemman kanssa) tai voit työskennellä asianajajan tai oikeudellisen alan ammattilaisen kanssa ja antaa heidän laatia sen. Jos et halua maksaa korkeita lakimieskustannuksia ja haluat tehdä helposti oman aikataulusi, voit käyttää Custody X Change -ohjelmistoa.

Custody X Change on ohjelmisto, joka luo huoltajuusaikatauluja, kalentereita ja ammattimaisia vanhemmuussuunnitelma-asiakirjoja.

Tee Etelä-Carolinan aikatauluni nyt

Miten Etelä-Carolinan lait voivat auttaa minua huoltajuusaikatauluni laatimisessa?

Luodessasi lapsen tapaamisaikataulua Etelä-Carolinan osavaltiossa on tärkeää tuntea osavaltion lait, jotta sinulla on käsitys siitä, mitä tuomioistuin odottaa sinulta ja aikataulultasi.

Lait, jotka koskevat lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeutta, löytyvät Etelä-Carolinan lakikokoelman (Code of Laws) 63. osaston (Title 63, South Carolina Children’s Code) 15. luvusta (luku 15, Custody and Visitation). Monet tuomioistuimen käyttämistä termeistä ja menettelyistä on määritelty kyseisessä säännöstössä.

Lapsen tapaamisaikataulua laadittaessa voidaan hyödyntää myös Etelä-Carolinan oikeuskäytäntöä ja erityisiä tuomioistuimen sääntöjä.

Kun sinulla on tietoa ja asianmukaiset välineet, olet todennäköisemmin onnistunut lapsen huoltoa koskevassa asiassa, jos lapsen tapaamisaikataulu on osa vanhemmuussuunnitelmaa, joka palvelee lapsen etua ja on lain mukainen.

Mitä eri huoltajuuslajeja Etelä-Carolinassa on?

Ennen kuin ryhdyt laatimaan Etelä-Carolinan lapsen tapaamisaikataulua, sinun on hyvä tietää eri huoltajuuslajien väliset erot.

Lapsilakiin (Children’s Code) sisältyy yhtenäinen lasten huoltajuuslaki (Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act), ja se sisältää liittovaltion lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että huoltajuusasiat ovat täytäntöönpanokelpoisia osavaltiosta toiseen.

Huoltajuuden eri lajit löytyvät UCCJEA:sta.

 • Fyysiseen huoltajuuteen kuuluu lapsen varsinainen fyysinen hoito ja asuminen.
 • Yksinhuoltajuus tarkoittaa, että toinen vanhempi on nimetty lapsen ensisijaiseksi huoltajaksi, kun taas muulla kuin huoltajuutta hoitavalla vanhemmalla voi olla oikeus tapaamisaikaan lapsen kanssa.
 • Yhteinen fyysinen huoltajuus tarkoittaa, että molemmat vanhemmat jakavat lapsen fyysisen huoltajuuden, vaikka lapsen kanssa vietettävää aikaa ei tarvitse jakaa tasan. Kun vanhemmilla on yhteinen fyysinen huoltajuus, ensisijainen asuinpaikka voidaan silti nimetä oikeudellisia tarkoituksia varten. Toisen vanhemman kodin nimeäminen ensisijaiseksi asuinpaikaksi ei tarkoita sitä, että kyseisellä vanhemmalla olisi yhteishuoltajuudessa enemmän huoltajuusoikeuksia kuin toisella vanhemmalla.
 • Oikeudellinen huoltajuus käsittää valtuudet tehdä tärkeitä päätöksiä lapsen elämässä, kuten kasvatuksellisia, lääketieteellisiä ja uskonnollisia päätöksiä. Oikeudellinen huoltajuus määrittää, kuka tekee lapsen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tärkeät päätökset. Lapsen päivittäistä hoitoa koskevat päätökset on yleensä varattu sille vanhemmalle, joka lasta sillä hetkellä hoitaa.
 • Yksinhuoltajuus tarkoittaa, että toinen vanhempi on yksin vastuussa kaikkien tärkeiden päätösten tekemisestä ja että hänellä on oikeudellinen vastuu lapsesta.
 • Yhteishuoltajuus on paljon yleisempää kuin yksinhuoltajuus. Se tarkoittaa, että vanhemmat jakavat päätöksentekovallan ja lapsen kasvatusvastuun.

Kun vanhempien huoltajuuden tyyppi on vahvistettu, lapsen tapaamisaikataulu voidaan laatia huoltajuuden kanssa koordinoiduksi.

Mikä on vakiomuotoinen huoltajuus- ja tapaamisaikataulu Etelä-Carolinassa?

Etelä-Carolinan osavaltiossa on käytössä ”vakiomuotoinen” lapsen tapaamisaikataulu, joka määrätään muille kuin huoltajavanhemmille silloin, kun vanhemmat eivät pysty tai halua laatia sitä itse.

Vakiomuotoisesta tapaamisaikataulusta voidaan määrätä muunnelmia, mutta se koostuu suurin piirtein seuraavista osista:

 • Ei-huoltajavanhemman on saatava lapsi joka toinen viikonloppu perjantaista kello 18.00 alkaen. sunnuntaihin klo 18.00 asti.
 • Muun kuin huoltajan vanhempi saa lapsen joka toinen keskiviikko koulun jälkeen (tai iltapäivällä) klo 20.00 asti.
 • Muun kuin huoltajan vanhempi saa lapsen neljän viikon ajan kesäloman aikana.
 • Vanhemmat vuorottelevat lomat vuoden aikana ja vuorottelevat parillisina ja parittomina vuosina.

Eikö Etelä-Carolinassa huoltajuus mene automaattisesti äidille?

Viime aikoina äidit saivat automaattisesti pienten lastensa huoltajuuden, mutta ”The Tender Years Doctrine” (S.C. Code § 63-15-10) on sittemmin kumottu, ja yhä useammille isille myönnetään yksin- tai yhteishuoltajuus.

Etelä-Carolinan osavaltio ymmärtää, että lapset hyötyvät tiheästä ja jatkuvasta yhteydenpidosta molempien vanhempien kanssa. Jokainen lapsi ansaitsee, että molemmat vanhemmat osallistuvat aktiivisesti hänen elämäänsä.

Etelä-Carolinan osavaltio kannustaa yhteishuoltajuuteen (vaikkakaan ei velvoita siihen). Yhteishuoltajuus mahdollistaa sen, että kummallakin vanhemmalla on lapsi vähintään kolmekymmentä prosenttia ajasta.

Kuka on vastuussa huoltajuusjärjestelyistä Etelä-Carolinassa?

Viime kädessä tuomari päättää lasta koskevista huoltajuusasioista, mutta jos pystytte pääsemään sopimukseen itse, tuomari hyväksyy sen, jos se palvelee lapsen parasta etua.

Jos sinulla on vaikeuksia päästä sopimukseen ja sinun on vaikea työskennellä toisen vanhemman kanssa, saatat tarvita apua. Voit osallistua sovitteluun tai hakea apua ammatilliselta neuvonantajalta. Nämä ovat vain joitakin käytettävissä olevia resursseja, jotka voivat auttaa teitä sopimuksen aikaansaamisessa.

Jos pystytte tekemään yhteistyötä keskenänne ja pääsette sopimukseen, voitte laatia lapsen tapaamisaikataulun, joka vastaa juuri teidän lapsenne tarpeita, sen sijaan että teidät velvoitettaisiin noudattamaan sellaista, joka on luotu lapsia varten yleensä.

Mitä minun pitäisi sisällyttää Etelä-Carolinan huoltajuus- ja tapaamisaikatauluun?

Lapsen tapaamisaikataulua laadittaessa on lapsen edun mukaista jättää omat tarpeet ja toiveet syrjään ja laatia aikataulu, joka on lapsen edun mukainen.

Tarkastelemalla aikatauluja ja määrittelemällä, mikä on toteutettavissa ja lapsen edun mukaista, voitte luoda kattavan aikataulun, joka hyödyttää kaikkia asianosaisia.

Tässä on perusmalli, jota noudattamalla voitte laatia hyvän huoltajuus- ja tapaamisaikataulun:

 • Asuinpaikkakohtainen aikataulu, josta käy ilmi, missä lapsi asuu kouluviikkojen ja viikonloppujen aikana.
 • Kesäaikataulu, jos asuinpaikka vaihtuu pitkien kesälomien aikana. Tarvittaessa voitte laatia aikataulun myös talvi- ja kevätlomia varten.
 • Loma-aikataulu, jotta lapsi saa aikaa molempien vanhempien kanssa juhlapyhinä ja erityistilaisuuksissa. Tee luettelo koulu-, kansallisista ja uskonnollisista juhlapyhistä, jotka haluat aikatauluunne. Sinun on päätettävä, milloin loma alkaa ja päättyy, ja sen jälkeen sinun on määrättävä loma-aika vanhemmille.
 • Loma-aikataulu tai loma-aikaa koskevat määräykset.

Kaikkien näiden aikataulun osatekijöiden ohella sinun on pohdittava käytännön asioita, jotta aikataulu toimii.

 • Miten sinä ja toinen vanhempi vaihdatte lasta?
 • Kuka maksaa kuljetukset tapaamisiin ja takaisin?
 • Miten aiotte hoitaa ylimääräiset kulut, joita lapsen kanssa tulee?

Nämä ovat vain muutamia huomioitavia asioita, joita voitte käsitellä aikataulussanne. Voit lisätä määräyksiä ja ehtoja siitä, miten huolehditte tietyistä aikatauluun liittyvistä asioista, ja tämä voi auttaa sinua ja toista vanhempaa aikataulun toteuttamisessa.

Ja vaikka haluaisitkin joissakin näistä asioista joustaa, on hyödyllistä ainakin miettiä niitä ja keskustella niistä toisen vanhemman kanssa, jotta voitte välttää tulevia ristiriitoja.

Etelä-Carolinan 15 suurinta kaupunkia (väkiluvun mukaan, US Census Bureau, 2008) ovat: Columbia, Charleston, North Charleston, Rock Hill, Mount Pleasant, Greenville, Summerville, Spartanburg, Sumter, Good Creek, Hilton Head Island, Florence, Myrtle Beach, Aiken, Anderson.

Custody X Change on ohjelmisto, jolla luodaan huoltajuusaikatauluja, kalentereita ja ammattimaisia vanhempainsuunnitelma-asiakirjoja.

Tehdä Etelä-Carolinan huoltajuusaikatauluni nyt

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.