Nasopharyngeale Poliepen

Nasopharyngeale Poliepen

Nasopharyngeale poliepen zijn relatief weinig voorkomende laesies bij katten die, wanneer groot genoeg, een belangrijke oorzaak kunnen zijn van chronische bovenste luchtwegklachten. Verschillende rapporten hebben de klinische presentatie en de behandeling van deze ziekte bij katten beschreven, wat de toegenomen incidentie kan weerspiegelen of gewoon het resultaat kan zijn van een toegenomen bewustzijn van deze laesie. Er werd slechts één verslag gevonden over nasofaryngeale poliepen bij de hond. De leeftijd bij de presentatie, de symptomen, het histologisch uitzicht van de poliep, de behandeling en het postoperatieve verloop bij deze hond waren vergelijkbaar met die gerapporteerd bij katten.

Oorsprong en etiopathogenese: De etiologie en de pathogenese van nasofaryngeale poliepen zijn onvolledig begrepen. Speculaties concentreren zich op een congenitale of inflammatoire oorsprong.

De buis van Eustachius en de trommelholte (middenoor) komen voort uit de eerste faryngeale pouch (tubotympanic recess), en er is voorgesteld dat nasofaryngeale poliepen ontstaan als gevolg van een congenitale afwijking in deze tubotympanic recess. Er zijn geen andere aangeboren afwijkingen beschreven die met poliepen in verband worden gebracht, zodat deze hypothese zwak is. Niettemin komt de laesie voor bij jonge katten.

Een ontstekingsbasis voor nasopharyngeale poliepen is ook voorgesteld. Deze hypothese is, althans gedeeltelijk, gebaseerd op de gebruikelijke histologische karakteristiek van poliepen, in het bijzonder, de aanwezigheid van ontstekingscellen binnen goed gevasculariseerd bindweefsel. Deze stromale kern wordt gewoonlijk bedekt door respiratoir epitheel. De ontstekingscomponent is een consistente bevinding, maar of het een oorzaak is van de poliepen is niet bekend.

Het is ook niet zeker of de gehoorbuis of het middenoor een plaats van oorsprong is voor de poliepen. Eén verslag van vier gevallen leverde bewijs voor de gehoorbuis als de plaats van oorsprong. Alle katten in deze serie waren jonger dan twee jaar en hadden een korte klinische voorgeschiedenis van ademhalingsziekte zonder klinische tekenen, of klinisch of radiografisch bewijs van middenoor betrokkenheid. Er werd geconcludeerd dat middenooraandoeningen geen primaire factor zijn in de ontwikkeling van de poliepen.

In een ander rapport van vier gevallen, varieerden de aangetaste katten van twee tot vijf jaar oud. Drie van deze katten hadden klinische tekenen van otitis media ofwel voorafgaand aan of volgend op het begin van de ademhalingssymptomen. Bij één kat werden poliepen gevonden in zowel de uitwendige gehoorgang als in de nasofarynx. Histologisch waren deze laesies gelijkaardig aan elkaar. Dit geval leverde het bewijs dat deze poliepen waren ontstaan in associatie met chronische otitis media, waarbij waarschijnlijk het trommelvlies was betrokken.

Signalering en klinische verschijnselen: Nasofaryngeale poliepen worden vaker gediagnosticeerd bij jonge katten (met een gemiddelde leeftijd op het moment van diagnose van 1-1/2 jaar) dan bij oudere katten. Niettemin zijn de laesies herkend bij katten jonger dan 6 maanden en tot 15 jaar. Er is geen predispositie voor geslacht of ras vastgesteld.

Een grote verscheidenheid van presenterende verschijnselen is gemeld bij katten met nasofaryngeale poliepen. De meest voorkomende symptomen zijn een gedeeltelijke obstructie van de bovenste luchtwegen, inclusief ademstridor, dyspneu, neusuitvloeiing, niezen, hoesten en dysfagie. Minder vaak voorkomende verschijnselen zijn otitis, typisch otorrhea, auditieve irritatie, en vestibulaire verschijnselen zoals hoofdkanteling.

Diagnose: De diagnose is gebaseerd op het vinden van een weke delen massa boven het zachte gehemelte, in de nasofarynx, of in de uitwendige gehoorgang. Onderzoek van de oro- en nasofarynx van verdoofde katten is meestal nodig om de laesie te visualiseren. De caudale rand van het zachte gehemelte kan naar voren worden getrokken met een niet traumatische haak om inspectie van de massa mogelijk te maken, en een tandheelkundige spiegel kan in het caudale aspect van de keelholte worden geplaatst om het gebied boven het zachte gehemelte te evalueren. Poliepen verschijnen als glinsterende, gesteelde, rode, roze of grijsachtige massa’s in de nasofarynx. Otoscopisch onderzoek om de gehoorgangen en de trommelvliezen te beoordelen op tekenen van otitis media terwijl de kat onder narcose is, wordt ook aanbevolen omdat de meeste katten met nasofaryngeale poliepen otitis media hebben. Röntgenfoto’s van de tympanische bulla worden ook aanbevolen om te beoordelen op botvernietiging. Computertomografie kan in sommige gevallen worden gebruikt wanneer de röntgenfoto’s geen uitsluitsel geven. Hematologie en serum biochemie bij katten met nasofaryngeale poliepen zijn meestal onopvallend. Calicivirus werd geïsoleerd bij twee van de drie katten in één studie.

Behandeling: Chirurgische resectie is de enige gerapporteerde succesvolle behandeling van nasofaryngeale poliepen. Chirurgische verwijdering van de poliep door tractie is eenvoudig en meestal ongecompliceerd. Retractie van de caudale rand van het zachte gehemelte kan in sommige gevallen voldoende zijn om de poliep met een Allis-tang te verwijderen, met behulp van tractie aan de basis van de aanhechtende pedikel. In sommige gevallen echter moet de vrije (caudale) rand van het zachte gehemelte worden ingesneden om de toegang te verbeteren.

Het uitvoeren van bulla osteotomie bij katten met nasopharyngeale poliepen kan noodzakelijk zijn wanneer het middenoor is betrokken. Hoewel het risico op complicaties aanzienlijk is, bevelen sommige dierenartsen een ipsilaterale bulla osteotomie aan bij elke kat met een nasofaryngeale poliep. Deze aanbeveling is gebaseerd op een gerapporteerd recidiefpercentage tot 35% zonder, maar slechts 2% met, bulla osteotomie.

Tijdelijk postoperatief syndroom van Horner (ptosis, miosis, verzakt derde ooglid, enophthalmos) is de meest voorkomende complicatie van bulla osteotomie. Andere complicaties zijn tijdelijke of permanente verlammingsverschijnselen van de nervus vestibularis (kantelen van het hoofd, nystagmus en ataxie) of, in zeldzame gevallen, verlamming van de nervus facialis (afhangende lip, kwijlen van speeksel, ontbreken van de palpebrale reflex. Voor het overige is de prognose voor volledig herstel na polypectomie goed.

-door Suliman AlGhazlat, Class of 2002

-bewerkt door Evan Janovitz, ADDL Pathologist

1. Pope ER, Constintinescue GM, 2000: Poliepen van de ademhalingswegen bij katachtigen. Kirk’s Current Veterinary Therapy 13: 794-796.

2. Parker and Binnington AG: 1984, Nasopharyngeal polyps in cats: three case reports and a review of the literature. JAVMA 21: 473.

3. Cameron JG, Dill-Macky E, Hodson DR: 1994, Nasopharyngeal polyp in a cat. Australian Veterinary Practitioner March, 1994.

4. Seitz SE, Losonsky JM, Maretta SM; 1996, Computed tomographic appearance of inflammatory polyps in three cats. Veterinary Radiology and Ultrasound. 37: 99-104.

5. Fingland RB, Gratzek A, Vorhies MW, Kirpensteijn J, 1993: Nasopharyngeal polyp in a dog. J Am Anim Hosp Assoc. 29: 311-314.

6. Kapatin A, Matthiesen OT, Noon K, Church ET, Scavelli TD, Patnaik AK: 1989, Results of surgical treatment of nasopharyngeal inflammatory polyps in 31 cats. Veterinary Surgery, 18: 59.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.