ReviewCurrent Trends in the Diagnosis and Management of Renal Nutcracker Syndrome: A Review

Nutcracker syndroom wordt veroorzaakt door compressie van de linker nierader tussen de aorta en de arteria superior mesenterica waar deze in de vork gaat die gevormd wordt bij de bifurcatie van deze arteriën. Dit verschijnsel leidt tot hypertensie van de linker nierader. Het syndroom uit zich door pijn in de linkerflank en in de buik, met of zonder eenzijdige hematurie. Een andere veel voorkomende verschijningsvorm is het “bekkencongestiesyndroom”, gekenmerkt door symptomen van dysmenorroe, dyspareunie, post-coïtale pijn, lage buikpijn, dysurie, bekken-, vulvar-, gluteale of dijvarices en emotionele stoornissen. Evenzo kan compressie van de linker nierader reflux van de linker nier naar degonadale ader veroorzaken, resulterend in varices in de onderste ledematen en varicoceles bij mannen. De diagnose wordt gesteld op basis van voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek, elementaire laboratoriumonderzoeken om andere oorzaken van hematurie uit te sluiten, cystoscopie en ureteroscopie om unilaterale hematurie te bevestigen en andere oorzaken van dit sinistere symptoom uit te sluiten. De opeenvolging van beeldvorming is min of meer gerationaliseerd tot USS met Doppler-onderzoek, CT- of MR-angiografie en ten slotte flebografie met nierveneuze en IVC-manometrie om de diagnose te bevestigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.