Sådan overvinder du din frygt for matematik

Det er rimeligt at sige, at matematik ikke er alles yndlingsfag. Faktisk kan de følelser af spænding og angst, der opstår, når man forsøger at løse et matematisk problem, for mange mennesker være altopslugende. Dette er kendt som matematikangst – og denne følelse af at være en fiasko i matematik kan påvirke folks selvværd i mange år fremover.

For dem, der lider af matematikangst, kan det være svært at skifte fra en tankegang om fiasko til en mere positiv indstilling, når det drejer sig om at håndtere tal. Derfor kan matematikangst for mange mennesker blive et livslangt problem.

Men forskning viser, at hvis lærerne tackler matematikangst i klasseværelset og opfordrer børnene til at forsøge at gribe et problem an på en anden måde – ved at ændre deres tankegang – kan det være en styrkende oplevelse. Dette er især tilfældet for elever fra en dårligt stillet baggrund.

Mindset-teori

Den amerikanske psykologiprofessor Carol Dweck kom med idéen om “mindset-teori”. Dweck indså, at mennesker ofte kan kategoriseres i to grupper, nemlig dem, der tror, at de er dårlige til noget og ikke kan ændre sig, og dem, der tror, at deres evner kan vokse og forbedres.

Dette dannede grundlaget for hendes mindset-teori, som fastslår, at nogle mennesker har et “fixed mindset”, hvilket betyder, at de tror, at deres evner er fastlåste og ikke kan forbedres. Andre mennesker har et “growth mindset”, hvilket betyder, at de tror, at deres evner kan ændres og forbedres over tid med indsats og øvelse.

Matematik kan være sjovt – hvis bare det bliver undervist ordentligt.

Jo Boaler, den britiske uddannelsesforfatter og professor i matematikundervisning, anvendte mindset-teorien på matematik og kaldte efterfølgende sine anbefalinger for “mathematical mindsets”.

Hun har brugt denne teori til at tilskynde eleverne til at udvikle et væksttankegang i forbindelse med matematik. Ideen er, at selve problemerne kan være med til at fremme et væksttankegang hos eleverne – uden at de behøver at tænke bevidst over deres tankegang.

Nye måder at tænke på

Men selv om alt dette lyder godt og vel, er et af problemerne med mindset-teorien, at den ofte præsenteres i form af hjernens plasticitet eller hjernens evne til at vokse. Dette har ført til klager over en mangel på neurologiske beviser, der understøtter mindset-teorien. Vores seneste forskning havde til formål at afhjælpe denne mangel på neurologisk forskning.

Generelt set er der for hvert problem i matematik mere end én måde at løse det på. Hvis nogen spørger dig, hvad tre ganget med fire er, kan du beregne svaret enten som 4+4+4+4 eller som 3+3+3+3+3+3, alt efter hvad du foretrækker. Men hvis du ikke har udviklet tilstrækkelig matematisk modenhed eller har matematikangst, kan det forhindre dig i at se flere måder at løse problemer på. Men vores nye undersøgelse viser, at et “growth mindset” kan gøre matematikangst til en saga blot.

Vi målte deltagernes motivation for at løse matematiske problemer ved at spørge til motivationen både før og efter, at hvert problem blev præsenteret. Vi målte også deltagernes hjerneaktivitet, idet vi specifikt kiggede på områder, der er forbundet med motivation, mens de løste hvert problem. Dette blev gjort ved hjælp af et elektroencefalogram (EEG), der registrerer aktiveringsmønstre i hele hjernen.

I vores undersøgelse formulerede vi spørgsmålene på forskellige måder for at vurdere, hvordan spørgsmålsstrukturen kan påvirke både vores deltageres evne til at besvare spørgsmålene og deres motivation, mens de løser matematiske problemer.

Hvert spørgsmål optrådte i to formater: et af typisk matematikundervisning og et andet, der fulgte anbefalingerne fra teorien om matematisk tankegang. Begge spørgsmål stillede stort set det samme spørgsmål og havde det samme svar, som i følgende forenklede eksempel:

“Find det tal, der er summen af 20 000 og 30 000 divideret med to” (et typisk matematisk problem) og “Find det midterste tal mellem 20 000 og 30 000” (et eksempel på et problem med matematisk tankegang).

Growth mindsets

Vores undersøgelse giver to vigtige resultater.

Den første er, at deltagernes motivation var større, når de løste matematisk mindset-versioner af problemer sammenlignet med standardversionerne – målt ved deres hjernereaktion, når de løste problemerne. Det antages, at dette skyldes, at den matematiske mindset-formulering tilskynder eleverne til at behandle tal som punkter i rummet og manipulere rumlige konstruktioner.

Det andet er, at deltagernes subjektive rapporter om motivation var signifikant nedsat efter at have forsøgt sig med de mere standardiserede matematiske spørgsmål.

Vores undersøgelser er umiddelbart anvendelige, idet de viser, hvordan åbning af problemerne, så der er flere metoder til at løse dem, eller tilføjelse af en visuel komponent, gør det muligt at gøre læring til en styrkende oplevelse for alle elever.

Så for folk med matematikangst vil du være lettet over at vide, at du ikke er medfødt “dårlig” til matematik, og at din evne ikke er fastlåst. Det er faktisk bare en dårlig vane, du har udviklet som følge af dårlig undervisning. Og den gode nyhed er, at den kan vendes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.