Rólunk

DELAWARE SZarvas vadászati szabályok

Title 7, Section 3900

7.0 Deer

(Penalty Section 7 Del.C. §103(d))

7.1 Korlátozás

7.1.1 Hacsak törvény vagy a Minisztérium rendelete másként nem rendelkezik, tilos bármely személynek:

7.1.1.1 Négynél több agancs nélküli szarvas elejtése vagy elejtése, illetve annak megkísérlése bármely engedélyévben;

7.1.1.2 Jogellenesen elejtett agancs nélküli szarvas birtoklása vagy szállítása;

7.1.1.3 Jogellenesen elejtett agancs nélküli szarvas birtoklása vagy szállítása.4 Bármely agancsos szarvas elejtése anélkül, hogy előzetesen megvásárolt volna egy Delaware rezidens kombinált vadászjegyet és egy minőségi szarvasbika-jelvényt, egy Delaware nem rezidens agancsos szarvasbika-jelvényt vagy egy nem rezidens minőségi szarvasbika-jelvényt, kivéve, hogy a vadászjegy vásárlása alól mentesített személyek jogosultak egy vadászjegyet ingyenesen elejteni.

7.1.1.5. Egy vadász egy engedélyévben július 1. és a következő naptári év június 30. között két agancsos szarvasbikánál többet nem vadászhat.

7.1.2. E szakasz alkalmazásában az a személy, aki “szarvast hajt” és nincs fegyvere vagy lőfegyvere, nem tekintendő úgy, mintha szarvasra vadászna, feltéve, hogy a törvényes vadászoknak segítséget nyújt.3 Tilos bármely személynek bármikor szarvast vagy annak bármely részét megvásárolni, eladni, eladásra kiállítani, szállítani vagy eladási szándékkal birtokolni, kivéve, hogy a jogszerűen elejtett és ellenőrzött szarvasbőrök bőrét el lehet adni. Ez az alszakasz nem vonatkozik az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma által értékesítésre engedélyezett és Delaware-be importált vadhúsra.

7.1.4 E szakasz 7.1.1. alszakaszától eltérve, egy személy vásárolhat gímszarvas-jelvényt 10 dollárért darabonként további gímszarvasok elejtésére vagy elejtésére a nyílt szezonban. A vadászok további agancs nélküli szarvasokat ingyenesen ejthetnek el agancs nélküli szarvaskárosító címkékkel.

7.1.5 E szakasz 7.1.1. alpontja ellenére egy személy egy minőségi szarvasbika-jelvényt használhat olyan agancsos szarvas elejtésére, amelynek külső agancsa legalább tizenöt hüvelyk széles, feltéve, hogy a címke arra az idényre érvényes, amelyben felhasználja. A vadászok, akik mentesülnek a vadászjegy-vásárlási kötelezettség alól, kötelesek minőségi szarvasbika-jelvényt vásárolni ahhoz, hogy egy engedélyévben második agancsos szarvast ejthessenek el.

7.2 Címkézés, szarvasbika-összeíró lapok és az elejtett szarvasbika nyilvántartása.

7.2.1 Címkék felhelyezése vagy szarvasbika-összeíró lapok lyukasztása. Minden engedéllyel rendelkező személy, aki vadászik és elejt egy szarvast, közvetlenül az elejtés után és mielőtt a szarvast eltávolítaná az elejtés helyéről, köteles a szarvasra egy jóváhagyott címkét erősíteni, vagy a jóváhagyott szarvasbegyűjtési jelentőlap megfelelő rovatát kilyukasztani/kivágni, és tintával bejegyezni az elejtés dátumát a címkére vagy a szarvasbegyűjtési jelentőlapra. A jóváhagyott címke a vadászati engedélyhez kapott agancs nélküli szarvasbika- vagy őzbika-jelvényt, a Delaware rezidens minőségi szarvasbika-jelvényt, a Delaware rezidens vadászválasztó szarvasbika-jelvényt, a Delaware nem rezidens minőségi szarvasbika-jelvényt, a Delaware nem rezidens agancsos szarvasbika-jelvényt, a szarvtalan szarvasbika-kárjelvényt vagy a vadászati engedélyek mellett vásárolt agancs nélküli szarvasbika-jelvényt jelenti. Minden engedély nélküli személynek, akinek nem kell engedélyt szereznie, egy olyan címkét kell készítenie és a szarvasra erősítenie, amely tartalmazza a személy nevét, engedélymentes számát (LEN), címét és az okot, amiért nem rendelkezik érvényes delaware-i vadászati engedéllyel, vagy a szarvasbegyűjtési jelentőlap megfelelő szakaszát ki kell lyukasztania/kivágnia.

7.2.2 A címke megőrzése. Ha szükséges, az e szakasz 7.2.1. alpontjában előírt címkét a szarvasra kell erősíteni, amíg a szarvast fel nem dolgozzák fogyasztásra.

7.2.3 A szarvas nyilvántartása. Minden szarvasra vadászó és szarvast elejtő személy köteles a szarvas elejtését követő 24 órán belül telefonon vagy interneten keresztül, a részleg által engedélyezett rendszereken keresztül regisztrálni a szarvast. A feldolgozónak vagy preparátornak vitt szarvasbikát az állat átadása előtt regisztrálni kell, még akkor is, ha ez a 24 órás határidőn belül történik. Az őzek nyilvántartásba vételét követően a vadászok kapnak egy őz-nyilvántartási számot. Ezt a számot tintával kell feljegyezni az e szakasz 7.2.1. alszakaszában felsorolt jóváhagyott címkéken vagy a vadász által jóváhagyott szarvasbegyűjtési jelentőlapon. Az őzek nyilvántartásba vételekor jogellenes tudatosan helytelen adatokat beírni.

7.2.4 Öltözködés. Tilos bármely személynek bármely őzből bármely részét eltávolítani, kivéve a zsigereknek nevezett belső szerveket, vagy húsát részekre vágni, amíg az ilyen őzeket nem regisztrálták a részleg által engedélyezett telefonos vagy internetes rendszer segítségével.

7.2.5 Szarvas nyilvántartási szám. Az automatizált telefonos/internetes rendszer által megadott szarvas-nyilvántartási számnak a fej és/vagy a hasított test mellett kell maradnia mindaddig, amíg a preparátumot a preparátortól át nem veszik, vagy a húst fel nem dolgozzák és élelmiszerként nem tárolják.

7.3 A elejtés módja.

7.3.1 Puska. A sörétes puskaszezonban tilos 20-as kaliberűnél kisebb kaliberű sörétes puskával szarvasra vadászni, illetve tilos a birtokában olyan lövedéket tartani, amely az általánosan “sörétnek” nevezett sörétnél kisebb söréttel van töltve.

7.3.2 Íjász- és nyílpuskaszezon. Tilos bárkinek az íjászidény vagy a nyílpuskaszezon alatt szarvasra vadászni, és birtokában bármilyen fegyvert vagy lőfegyvert tartani, kivéve a kést, a hosszú íjat vagy a nyílpuskát és a legalább 7/8 hüvelyk szélességű, élesített, széles hegyű nyilakat.

7.3.3.3 Torkolattöltő pisztolyok. Egylövetű, .42-es kaliberű vagy annál nagyobb, legalább 40 szemű lőporral töltött torkolattöltő pisztoly használható a szarvasok kegyelemdöfésére a primitív lőfegyveres szezonban.

7.3.4 Menedék a vízben. Tilos bármely személynek olyan szarvast lelőni, megölni vagy megsebesíteni, vagy megkísérelni lelőni, megölni vagy megsebesíteni, amely bármely patak, tó, tó vagy dagályos víz vizében keres menedéket vagy ott úszik.

7.3.5 Kutyák. Tilos kutyát használni vadászathoz a vadászpuskás vagy torkolattöltős vadászidény alatt (minden megyében), kivéve a vándorló vízimadarak vadászata során engedélyezett vadászkutyát, vagy a decemberben és januárban lőfegyverrel történő vadászat elől elzárt területeken galamb, fürj, mosómedve vagy nyúl vadászatához.

7.4. Illegális vadászati módszerek; csalétek.

Szabályellenes, ha valaki szarvasvadászat céljából csapdát, csapdát, hálót vagy csapdát állít, rak ki vagy használ, vagy mesterséges fényt, vagy más szerkezetet vagy eszközt használ. Ez az alszakasz nem zárja ki a csalétek használatát a szarvasok magántulajdonban lévő földterületeken történő vadászat céljából történő csalogatására.

7.5 Vadászidény.

7.5.1 Puskás vadászidény. Szarvasra vadászni sörétes puskával Delaware állam szarvasvadászatot szabályozó törvényei és rendelkezései szerint lehet: novemberben a hálaadást tizenhárom (13) nappal megelőző péntektől az említett pénteket követő második szombatig; és január harmadik hétfőjét megelőző szombattól január következő szombatjáig.

7.5.2 Íjászidény. Szarvasra lehet vadászni íjjal Delaware állam szarvasvadászatot szabályozó törvényeinek és rendeleteinek megfelelően: szeptember 1-től (szeptember 2-tól, ha szeptember 1. vasárnapra esik) január utolsó napjáig, feltéve, hogy a 7. cím 718. §-ának megfelelően vadásznarancsot viselnek, amikor a szarvasra puskával is szabad vadászni.

7.5.3 Tűzfegyveres vadászidény. Delaware állam szarvasvadászatra vonatkozó jogszabályainak és rendeleteinek megfelelően lehet torkolattöltő puskával vadászni: az október második hétfőjét megelőző péntektől a pénteki nyitónapot követő második szombatig; és a januári puskavadászat lezárását követő hétfőtől a következő szombatig.

7.5.4 Különleges agancs nélküli vadászidény. Az agancs nélküli szarvasok vadászhatók sörétes puskával Delaware államnak a szarvasok vadászatára vonatkozó jogszabályaival és rendeleteivel összhangban októberben minden pénteken, szombaton és hétfőn, kivéve az októberi torkolattöltő szezon alatt és az októberi torkolattöltő szezon nyitópéntekét megelőző utolsó hétfőn. A fentiek ellenére az agancsos szarvasbikák az októberi vadászpuskaszezonban legális íjászfelszereléssel is elejthetők. Az agancs nélküli szarvasokat sörétes puskával lehet vadászni Delaware állam szarvasvadászatra vonatkozó törvényeivel és rendeleteivel összhangban: december második szombatjától december harmadik szombatjáig.

7.5.5. Íjászpuskás szezonok. Szarvasra vadászni nyílpuskával Delaware állam szarvasvadászatra vonatkozó törvényei és jogszabályai szerint lehet: szeptember 1-től (szeptember 2-tól, ha szeptember 1. vasárnapra esik) január utolsó napjáig, feltéve, hogy a 7. cím 718. címének megfelelően vadásznarancsot viselnek, amikor a szarvasra puskával is szabad vadászni.

7.5.6 Különleges vadászidény fiatal és fogyatékkal élő vadászok számára. November első szombatján szarvasra vadászhatnak fogyatékkal élő (nem mozgássérült), kerekesszékkel közlekedő vadászok, valamint 10 éves vagy annál idősebb, de 16 évnél fiatalabb vadászok (10 és 15 év közöttiek). A 13-15 éves vadászoknak el kell végezniük egy jóváhagyott vadászképző tanfolyamot, és rendelkezniük kell delaware-i illetőségű vagy nem illetőségű ifjúsági vadászengedéllyel. A fiatal vadászokat egy 21. életévét betöltött, nem vadászatra jogosult felnőttnek kell kísérnie. A fiatal vadászoknak megfelelő méretűnek, fizikai erejűnek és érzelmi érettségűnek kell lenniük a puska biztonságos kezeléséhez.

7.6 A tetemek behozatalának tilalma.

7.6.1 Behozatal. Tilos a Cervidae (szarvasfélék) családjába tartozó bármely olyan államból, kanadai tartományból, országból vagy az osztály által meghatározott, a fent említett joghatóságok bármely részéből származó tetem vagy tetemrész behozatala vagy birtoklása, amelyben szabadon élő vagy fogságban tartott szarvasfélékben krónikus pusztító betegséget találtak. A fentiek ellenére a következő részek behozhatók az államba:

7.6.1.1 Csontozott hús, amely fel van vágva és be van csomagolva;

7.6.1.2 Negyedek vagy más húsrészek, amelyekhez nem kapcsolódik gerincoszlop vagy koponya;

7.6.1.3 Bőr vagy köpeny koponya nélkül;

7.6.1.4 Tiszta (hús vagy szövet nélkül) koponyalemezek aganccsal;

7.6.1.5 agancsok (hús vagy szövet nélkül);

7.6.1.6 felső szemfogak (kürtő, síp vagy elefántcsont); és

7.6.1.7 kész állatpreparációs termékek.

7.6.2 Hasított test bejelentése. Bármely személy, aki az e szakasz 7.6.1. alszakaszában leírt szarvastetemet vagy annak részeit behozza Delaware-ba, és értesítést kap arról, hogy az állat tesztje pozitív lett a krónikus sorvadásos betegségre, köteles a vizsgálati eredményeket az értesítés kézhezvételétől számított 72 órán belül jelenteni a minisztériumnak. A fertőzött anyagok megfelelő ártalmatlanításának megkönnyítése érdekében a minisztérium birtokba vehet bármilyen behozott állati tetemet vagy tetemrészletet, ha az állat tesztje pozitív lett a krónikus pusztító betegségre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.